Tin mới

Comments on Profile Post by Rin

 1. Hai lúa Rooney
  Hai lúa Rooney
  chào, bạn đến từ đâu v Rin?
  5 August 2016
 2. Rin
  Rin
  Đà Nẵng city bạn ơi.
  5 August 2016
  Hai lúa Rooney likes this.
 3. Hai lúa Rooney
  Hai lúa Rooney
  ồ bạn ở miền trung. Mình ở Yên Bình-Yên Bái.
  5 August 2016
  Rin likes this.
 4. Hai lúa Rooney
  Hai lúa Rooney
  bạn thích nghe thể loại nhạc nào v Rin?
  6 August 2016