Tin mới

Kết quả những trận MUSVN từng thi đấu

Discussion in 'Đội Bóng MUSVN HN' started by haiphong, 4 April 2008.

 1. haiphong

  haiphong Well-Known Member

  [​IMG]

  Năm 2010

  Tháng 01/10:

  Thứ 3, ngày 12-01, sân Định Công, 18h30 gặp VICEN FC 5-4(Trung b, Thuyết ị, T, LinhBK 2).

  Thứ 3, ngày 19-01, sân Định Công, 18h30 gặp Meici cha cha FC 6-1 (T 3, LinkBK, Thuyết, Trung)

  Thứ 3, ngày 26-01, sân Định Công, 18h30 gặp.... Đông Sơn FC 1-2 (Thuyết)

  Kết quả giải 6v6 Linh Đàm.

  Vòng bảng:
  - MUSVN - TADA FC 2-0. (Hà vá xe, LinhBK).
  - MUSVN - CRAZY 1-3. (Hoa).
  - MUSVN - THANH DONG 1-1.(Linhbeck).
  CÚP BẠC
  - 1/16 MUSVN - TOP GROUP 3-0 ().
  - 1/8 MUSVN - PHUONG DINH FC 1-1 ( Hà vá xe) (PEN 4-3).
  - 1/4 MUSVN - BACH MAI 2-2 (joe, LinhBK) ( PEN 2-3).
  - 3 - 4 MUSVn - FCF 0-0 ( PEN 5-4 ).

  Kết quả cuối cùng: Giải 3 cúp bạc.

  Tháng 02/10:

  Thứ 3, ngày 02 - 02, Sân Định Công, gặp Ngoại Ngữ FC 0 - 3

  Thứ 3 ngày 23 - 02, Sân Định Công, 18h30 gặp UCE Chào xuân 2010 :D 5-4 (Nguyen tem, T 2, Ha va xe 2)

  Thứ 3 ngày 02 - 03, Sân Định Công, 18h30 gặp Bim Son FC 3-2 ( a.Quý 2, Thuyết 1)

  Chủ Nhật, Ngày 07 - 03
  Đá giải Budweiser Toàn miền bắc.

  - vs MV FC (1-0) Tuấn.
  - vs APtech (0-0)
  - vs Dilmah (0-1)

  Tháng 03/10:

  Thứ 3 ngày 09 - 03, Sân Định Công, 18h30 gặp...Fashion FC 2-0 ( Thuyết, T)

  Thứ 3 ngày 16 - 03, Sân Định Công, 18h30 gặp...Bạn em Ngân.5-1 ( thuyết 3, Hà 2 )

  Thứ 5 ngày 18 - 03, Sân Công đoàn, 19h30 gặp trẻ F99 2-1 ( hà 1, nguyên hàng 1)

  Chủ nhật ,ngày 21-3:
  sân Linh Đàm 8h00 , 6v6 lần 2

  - BKFS 0-1
  - Van Quan FC 0-3
  - DAF 0-2
  - Tre F99 0-1
  - Gia F99 1-1 (Thuyet)
  - Chim Cut 1-1(LinhBK).

  Thứ 3 ngày 23 - 03 Sân Định Công , 18h30 gặp...159 FC 1-0 (Tuấn em)

  Thứ 5 ngày 25 - 03 Sân Linh Đàm , 19h30 gặp HanoiTec 4-6 ( Giang, Quyet, LinhBK, Tuan GL)

  Thứ 7,ngày 27-03, sân Công Đoàn ,19h30 gặp TCFC ?-? (hoãn vì có 3 người)

  Thứ 3 ngày 30 - 03, Sân Định Công, 18h30 gặp UCE: 1-4 ( Giang sếu)

  Tháng 4/10:

  Thứ 5,ngày 1-4, sân Bách Khoa ,19h30 gặp VLC: 0-2

  Thứ 7, ngày 3-4, sân Định Công, 19h30 gặp TCFC: 4-8 (Chung ẻo 2,Thuyết ị 2)

  Thứ 3 ngày 06-04, Sân Định Công, 18h30 gặp 34 FC 3-2 (A.Quy 2, LinhBK 1)

  Thứ 5 ,ngày 08-04, Sân giảng võ, 20h00 gặp FC Giảng võ 4-4 (Giang sếu 2,Thuyết ị 2)

  Thứ 3 ngày 13-04, Sân Định Công, 18h30 gặp ECF 1-1 (Tê)

  Thứ 5, ngày 15-4, sân Linh Đàm ,19h30 gặp HN tech (hoãn)

  Chủ nhật 18-4, sân Nghĩa Dũng Fan League 6: VS CFC 4-0 ( Giang sều 2, HP 2)

  Thứ 3 ngày 20-04, Sân Định Công, 18h30 gặp... Seven Star 2-3 (Giang sếu,Lê cu Trê)

  Thứ 5, ngày 22-04, Sân Thủy Lợi, 19h gặp Friends FC 6-4 (người mượn 2,Linh,Nam béo,Giang sếu,Thuyết ị)

  Chủ nhật 25-4, sân Nghĩa Dũng Fan League 6: VS Barca FC 2-0 ( Nguyên hàng,Chung ẻo)


  Thứ 3 ngày 27-04, Sân Định Công, 18h30 gặp... Nghi Lộc FC (chữa chaý UCE) 4-2 (Giang sều 2,Chung ẻo ,Nam béo)

  Thứ 5, ngày 29 - 4, 18h30 - 20h00 sân Nhà Văn Hóa Thanh Xuân: VSRclub vs fc MUSVN: 3-7 (Thuyết ị 3,Giang sếu,Nguyên Hàng,Chung ẻo,Thụy)


  Tháng 05/10:


  Thứ 3, ngày 04-05, 18h30, sân Định Công, gặp ... Intimex FC ( Mr Châu: 090 434 2488): 5-2 (Cán 3,Thọ bửn,Thuyet)

  Chủ nhật 09-05, sân Nghĩa Dũng Fan League 6: VS Liverpool FC 1-0 (Link beck)

  Thứ 3 ngày 11 - 05, Sân Định Công, 18h30 gặp... 34 FC: 0-5

  Thứ 4 ngày 12- 05, Sân Công Đoàn, 19h - 20h30 gặp FC Horison (Dilmah) : 1-3 (Giang sếu)

  Chủ nhật 16-05, sân Nghĩa Dũng Fan League 6: VS Inter VN FC 1-1 (Thọ bỉn)

  Thứ 3 ngày 18 - 05, Sân Định Công, 18h30 gặp... DAF (hoãn)

  Thứ 4 ngày 19 - 05 lúc 20h30 sân thủy lợi gặp TOP GROUP: 6-7 (Quý,?, Cán 2, Thuyêt, Hà sheva)

  Chủ nhật 23-05, sân Nghĩa Dũng Fan League 6: VS CVN FC 3-0 (Thuyet, Link,Giang sếu)

  Thứ 3 ngày 25 - 05, Sân Định Công, 18h30 gặp... FC Bim Son: 3-3 (Cán, Linhbeck, Linh7)

  Thứ 5, ngày 27-05, 19h30, sân Công Đoàn, gặp... F99 : 1-2 (Thuyet)

  Chủ nhật 30-05, sân Nghĩa Dũng Fan League 6: VS AFC : 1-0 (Tê)

  Tháng 06/10:

  - Thứ 3 ngày 1/6 sân Định Công, 18h30 gặp All is one: 1-5 (Thụy)

  -Thứ 5 ngày 03/06 lúc 19h30 Bách Khoa gặp B7_Share: 1-3 (Cán)

  Chủ nhật 06-06, sân Nghĩa Dũng Fan League 6: VS Red Devils HN 0-1


  - Thứ 3 ngày 8/6 sân Định Công, 18h30 gặp Fc 159 : 4-4 (Giang sếu,Linh Becks,Vịt bán,Thuyết ị)

  - Thứ 5 ngày 10/6 sân Thủy Lợi, 19h gặp Fc Friends : 4-5 (Thuyết ị 2, T, Linhbeck)

  Chủ nhật 13-06, sân Nghĩa Dũng Fan League 6: VS JFC 0-0

  _ Thứ 3 ngày 15/06, Sân Định Công, 18h30 gặp... FC Quốc Oai : 4-2 (Cán 2 , Chung ẻo 1, Linhct 1)

  - Thứ 4 ngày 16/06 sân Công Đoàn, 19h gặp FC Horison : 2-5 (Cán 2)

  Chủ nhật 20-06, sân Nghĩa Dũng Fan League 6: VS ACM 1-2 (Thuyết)

  - Ngày 22/06 lúc 18h30 thứ 3 sân Định Công gặp đội bạn em Ngân: 2-2 (Thuyết,Linhbk)

  - Thứ 5 Ngày 24/06 lúc 19h30 sân Linh đàm gặp Hanoitech: 3-8 (Nam béo,Giang sếu,Linh ct)

  - Thứ 3 ngày 29/6/2010 18h30 gặp FC Bắc Việt (Lb fixed) - - (MƯA--HOÃN)

  Tháng 7

  - Thứ 5 ngày 1/7 19h30sân F- League (sân cỏ nhân tạo đằng sau toàn nhà Kengnam) gặp Fc Cầu Giấy : 3-3 (Giang,Thuyet i, Ha vaxe)

  -Thứ 3 ngày 06 - 07, Sân Định Công, 18h30 gặp...Bietthua FC : 2-2 (T,Linhct)

  - Thứ 7 ngày 10/7 lúc 18h30 sân nhà văn hoá Thanh Xuân gặp FC Sư Phạm : 2-2 (Thuyết, Hà vá xe)

  - Thứ 3 ngày 13/7/2010 18h30 sân Định Công gặp Bắc Việt Fc : 6-4 (Thuyết 4, Linhct, Vịt)

  -Thứ 4 ngày 14 - 07, Sân Phòng không (Cầu phương liệt), 20h30 gặp...Văn nghệ sĩ FC : 8-1 (Giang, em Giang -Mai :)), Linhct, Mạnh,Nam Anh, Vịt, Quốc, 1 bàn phản lưới nhà)

  - Sáng Chủ nhật ngày 18/7 tại sân cỏ Fifa mỹ đình lúc 8h30 : FC Xuân Đỉnh gặp FC MUSVN : 1-3 (Bờm,Quyết,Tuấn GL)

  - Chủ nhật ngày 18/7 lúc 18h sân cỏ nhân tạo F - League gặp Horison : 4-4 (Sheve 3, Chung ẻo)

  -- Thứ 3 ngày 20/7/2010 18h30 sân Định Công gặp 159 Fc : 2-1 (Nguyen hang, Thuyet)

  - Thứ 7 ngày 24/7 lúc 17h00 sân Tứ Liên gặp ACX : 2-2 (Hà sheva , Linhbeck)

  - Thứ 5 ngày 29/7 19h30 sân Công Đoàn gặp F99 (áo đen) : 1-2 (Giang sếu)

  Tháng 8

  - Chủ nhật ngày 01/08 9h30 sân VFF Giải HK-ĐĐ : MUSVN - Triều Khúc : 1-1 ( Tuấn UCE )

  -Thứ 3 ngày 03/8 sân Định Công, 18h30 gặp 13 & Friends : 4-1 (Linhct,Longrio,Thuyết,Nam béo)

  -Thứ 5 ngày 5/8 sân Linh Đàm, 19h30 gặp Gió lào FC : 5-8 ( Bờm,Giang,Thuỵ,Tuấn,Linhct )

  - Chủ nhật ngày 08/08 sân cỏ nhân tạo Liên đoàn - giải HK - DD 8h30 gặp Soul VN : 4-0 ( Giang,Bờm,LinhBk,Thuỵ )

  -Thứ 3 ngày 10/8 sân Định Công, 18h30 gặp Vat Gia FC : 3-2 ( Joe Tiu,Thuyết,LinhBeck )

  -Thứ 4 ngày 11/8 sân 1 F-League, 19h30 gặp Cty Vijatech ( Áo Đen ) : 4-1 ( Thuyết 2,Cán,Nam Anh )

  -Chủ Nhật ngày 15/08 Giải HK-ĐĐ sân VFF Mỹ Đình , 8h30 gặp Adidas : 1-0

  -Thứ 3 ngày 17/8 sân Định Công, 18h30 gặp Bạn Anh Tê : 3-0 ( LinhBK 2,Hà vá xe )

  - Chủ Nhật ngày 22/08 Bán Kết Giải HK-ĐĐ, Sân VFF 9h30 : gặp MVFC : 0-2

  -Thứ 4 ngày 25/08 sân Thủy Lợi, 20h30 gặp TOPGROUP : 8-1 ( Thuỵ,Cán 2,Vịt,Thọ,DươngLeva,LinhBeck,Chung ẻo )

  -Chủ Nhật ngày 29/08 Sân VFF,Giải HK-ĐĐ : gặp Xuân Đỉnh : 0-1

  - Thứ 3 ngày 31/8 sân Định Công, 18h30 gặp All Is One FC : 4-4 ( Tê,Nguyên,Thuyết )

  -Thứ 5 ngày 09/09 Sân Linh Đàm, 19h30 gặp Hanoitech: 5 - 7 (Joe Tìu, Thuyết ị 2, Tê 2)

  - Thứ 2 ngày 13/09 Sân cỏ làng Bằng (sát sân Linh Đàm), 19h gặp Bạn em Ngân : 5-2 ( Hà vá xe, Tê 2, Linhct,Cán )

  - Thứ 3 ngày 14/09 Sân Định Công, 18h30 gặp FC Mua Rẻ: 1 - 0 (Nam_Mai)

  - Thứ 5 ngày 16/09 sân Thuỷ Lợi, 19h gặp Friends FC : 2 - 2 (Link beck, Tê)

  - Thứ 3 ngày 21/09 18h30 Sân Định Công, gặp Hanoitech : 7-4 ( Cán 4, Tê 2, Nam Béo 1 )

  - Thứ 3 ngày 28/09 18h30 Sân Định Công,Già vs Trẻ : 2-6 ( Trẻ : Cán 4,Giang 2 | Già : NamBéo 1,Nam Anh 1 )

  - Thứ 5 ngày 30/09 19h30 Sân Công Đoàn, gặp F99 : 3 - 1 ( Cán 2,Tê 1 )


  Thành tích ghi bàn 2010  1.Thuyết 42

  2.Cán tự tin 25

  3.Linhbeck 23

  3.Tê 23

  4.Giang sếu 22

  5. Hà Vá Xe 17

  6. Linh ct 9

  7.Chung ẻo lả 8

  8. Nguyên hàng 6

  8. Nam béo 6

  9.Quý dũng cảm 5

  9.Thụy 5

  10. Vịt 4

  11. Bờm 3

  11. Thọ bỉn 3

  11. Joe tìu 3

  11. Nam Anh 3

  12.Trung béo 2

  12. HP 2

  12. Tuấn em 2

  12. Nam_Mai 2

  13. Mạnh 1

  13. Quốc 1

  13. Longrio 1

  *Kết quả thi đấu của MUSVN năm 2011*

  +) Sân Định Công:

  - Thứ 3 ngày 22/02, MUSVN & FC87: 1 - 4 (Huy than)

  - Thứ 3 ngày 01/03, MUSVN & FC Đền Lừ: 2 - 5 (Dương, Sơn)

  - Thứ 3 ngày 22/03, MUSVN & AFC : 3 - 3 (Vĩnh Nani 2 bàn, Quân 1 bàn)

  - Thứ 3 ngày 29/03, MUSVN & Fc Bỉm Sơn : 5 - 3 (Tùng liều, Giang sếu, Tuấn bệu, Quân Diabi 2)

  - Thứ 3 ngày 05/04 MUSVN & Fc Quỳ Hợp.: 2 - 3 (Tuấn bệu, Phúc mảnh)

  - Thứ 3 ngày 12/04 MUSVN & Fc Mai Động 1 - 2 ( Tín)

  - Thứ 3 ngày 19/04 MUSVN vs Lão tướng Văn Điển 2 - 0 (Tuấn Bentler Bệu, Dương khỉ)

  - Thứ 3 ngày 26/04 MUSVN vs Quốc Oai FC 4 - 5 (Tuấn anh mới, Hoàng ĐN, Nam béo, Vĩnh Nani )

  - Thứ 3 ngày 03/05 MUSVN vs FC sân bên cạnh 3 - 4 (Hoàng ĐN, Thuỵ kiko, Nam béo)

  - Thứ 3 ngày 10/05, MUSVN vs Quốc Oai FC 0 - 4

  - Thứ 3 ngày 31/05 MUSVN & ATK FC: 3 - 3 ( Vĩnh Nani, Dũng lùn 2)

  -Thứ 3 ngày 07/06 MUSVN vs MU24h (hoãn mưa )

  -Thứ 3 ngày 14/06 MUSVN vs Red Devil HN (hoãn tiếp vì mưa )

  -Thứ 3 ngày 21/06 MUSVN vs Blue FC: 4 - 0 (Dũng lùn, Vĩnh Lát xi, Tuấn bệu, Phúc )

  -Thứ 3 ngày 28/06 MUSVN vs FC Lam Sơn 2-6 (Dũng lùn, Phúc mảnh)

  -Thứ 3 ngày 05/07 MUSVN vs Fc 18 utd (Hoãn do sân tổ chức hội chợ)

  -Thứ 3 ngày 12/07 (hoãn hội trợ)

  -Thứ 3 ngày 19/07 MUSVN vs MU 24h: 3-0 (Nam béo, Nam gầy 2)

  +) Sân cỏ nhân tạo Yên Hòa 2:


  - Thứ 5 ngày 24/02, MUSVN & Fc Cầu Giấy: 1 - 2 (Quân)

  - Thứ 5 ngày 03/03, MUSVN & Fc Đào Duy Từ: 6 - 4 (Dương 2, Quân 2, Tùng 1, Tín 1)

  - Thứ 5 ngày 10/03, MUSVN & Fc V&V : 3 - 2 (Dương 1, Tùng 1, Quân 1)

  - Thứ 5 ngày 24/03, MUSVN & Fc 18 : 1 - 3 (Chung ẻo)

  - Thứ 5 ngày 31/03 , MUSVN & Quẩy: 3 - 2 (Quân, Thuyết ị, Hà vá xe)

  - Thứ 5 ngày 07/04 MUSVN & Fc 17: 6 - 4 (Tuấn bệu 2, Hoàng ĐN 2, Quân, Tín)

  - Thứ 5 ngày 14/04, MUSVN & Fc AOE: 1 - 1 ( Lâm caro)

  - Thứ 5 ngày 21/04, MUSVN & Fc Giảng Võ 6 - 3 (Thuỵ kiko, Quân diabi 2, Hoàng ĐN, Nam béo 2 )

  - Thứ 5 ngày 28/04, Hoãn mưa.

  - Thứ 5 ngày 05/05, MUSVN & DAE: 5 - 1 ( Tuấn bệu, Thuyết ị, Hà vá xe, Nam bếu, Dương khỉ)

  - Thứ 5 ngày 12/05, MUSVN vs DAE: 1 - 1 (Quân quắt)

  - Thứ 5 ngày 19/05, MUSVN vs Thanh Niên 2 FC (đội Tín còi ) 3 - 6 (Đại runi, Quân quắt, Thuyết ị)

  - Thứ 5 ngày 26/05, MUSVN vs Quốc Oai 1 - 3 (Đại runi)

  - Thứ 5 ngày 09/06 MUSVN vs Baba FC (Bạn Đại): 5 - 5 (Vĩnh Lát xi, Đại Runi 2, Quân quắt queo 2 )

  -Thứ 5 ngày 16/06 MUSVN vs FC Giảng Võ: 8 - 4: (Hoàng ĐN 2, Dương khỉ 1, Quân quắt 2, Tuấn bệu 1, Đại Runi 2 )

  -Thứ 5 ngày 23/06 MUSVN vs FC36: 3 - 11 (Tín, Nam béo, Joe tìu )

  -Thứ 5 ngày 30/06 MUSVN vs Bạn Joe Tìu: 4 - 1 (Quân quắt, Linh - mới, Nam béo, Tuấn bệu )

  -Thứ 5 ngày 07/07 MUSVN vs Mu.noi.vn: 1-4 (Kiên)

  -Thứ 5 ngày 14/07 MUSVN vs Newcastle Fc: 8 - 1 (Dương khỉ 5, Nam béo 1, Dũng mới 1, 1 bàn phản lưới)


  +) Fans League VII 2011:

  -Vòng 1: 27/3 AC Milan VN - MUSVN: 0-2

  -Vòng 2: 03/4 MUSVN - Red Devils HN: 3-1 (Hà vá xe 2, Giang sếu)

  -Vòng 3: 10/4 MUSVN - Juve: 4-0 (Giang sếu 2, Hà vá xe, Tú lành)

  -Vòng 4: 17/4 MUSVN - Liverpool 1 - 0 ( Giang sếu)

  -Vòng 5: 24/4 MUSVN - Blue FC 0-0

  -Vòng 6: 08/05 MUSVN - Chelsea VN: 2-0 (Tú lành, Hoàng Đà Nẵng )

  -Vòng 7: 15/05 ArsenalFC - MUSVN: 0-2 ( Thuyết ị, Quân quắt queo)  *Danh sách ghi bàn của MUSVN năm 2011*

  1. Quân quắt queo 19 bàn

  2. Dương khỉ 12
  3. Tuấn bệu 9
  3. Nam béo 9
  5. Hoàng ĐN 8
  6. Đại runi 7
  7. Vĩnh Nani 6
  8. Giang sếu 5
  8. Hà vá xe 5
  10. Thuyết ị 4
  10. Tín 4 bàn
  10. Dũng lùn 4
  13. Phúc mảnh 3
  14. Tùng tày 2
  14. Thuỵ kiko 2
  14. Tú lành 2
  14. Nam gầy 2
  18. Huy 1
  18. Sơn 1
  18. Chung ẻo 1
  18. Lâm caro 1
  18. Tuấn Anh (bạn Chung ẻo) 1
  18. Joe tìu 1
  18. Linh 1
  18. Kiên 1
  18. Dũng mới 1  * Bí kíp khi bắt đối tác:

  _BẮt đối tác trên 4r bd và các fan diễn đàn trong giải fan league là tốt nhất

  _Bắt các đối tác chơi đẹp: đúng h, ko bỏ bom, ko đầu gấu đánh nhau trong 4r bd

  _Bắt các đối tác hay khi cần học hỏi, bắt các đối tác mềm khi cần thư giãn

  Hãy lấy số của những đối tác sắp đá, để tránh tình trạng bỏ bom ko có hồi báo

  Trung béo khá am hiểu 4r bd, sắp tới khi mà link bk cần tư vấn đối tác có thể hỏi Trung Béo
   
  Last edited by a moderator: 21 July 2011
 2. haiphong

  haiphong Well-Known Member

  Kết quả thi đấu của MUSVN từ 9-2007:

  Tháng 9/07:
  T5-13/9-19h-sân Nghĩa Dũng-gặp Ultra Milan thắng 4-2(đức anh 3,linh 1)

  CN:16-9: gặp Chicken Pro thua 0-1

  Thứ 6-(21-9)-19h30- sân Y- gặp Croatia hòa 2-2( giang( gây áp lực), dimn)

  Chủ nhật23-9)-10h00-sân Phòng Không-gặp Milan( sân 11) thắng 7-2( dimn 4, quí 2, tùng 1)

  CN:23-9:gặp Nghĩa Đô Park thắng 3-1( nam,tradak
  ,thinh)

  Thứ 224-9)-18h30- sân Y- gặp Ngân hàng VTC hòa 1-1 ( tradaki)

  Thứ 6 : ( 28-9) -17h00- sân Nghĩa dũng- gặp forum bong da thua 1-2 ( nam béo ( à quên HHN 4.gif )

  Chủ nhật30-9)-10h00-sân Phòng Không-gặp Milan( sân 11) thắng 8-2

  CN:30-9:gặp InterVN 2-2 ( tra đa ki, hoàng béo)

  Tháng 10/07:
  Thứ 4: ( 3-10)-18h30- sân Y- gặp công ty xây dựng cago( hoãn )

  Thứ 6 -(5-10)-18h-sân Nghĩa Dũng-gặp Celtic ( hoãn )

  Chủ nhật : (7-10)-10h00-sân Phòng Không-BBD( sân 11) thua 3-5 T 3 bàn

  CN:7-10 gặp HL 9x thắng 3-2 ( đức cago 2, linh 1)

  Thứ 2: (8-10)-18h30- sân Y- gặp Ngân hàng VTC (thắng 2-1 dimn 2 bàn)

  Thứ 3-(9-10)-18h-sân Y gặp Arsenal thắng 2-0( cưòng mít , quí)

  Thứ 5-(11-10)-19h30-sân nhà văn hóa thanh xuân-găp 14FC (10 phút 2-0 quí, thịnh, mẹi cái bọn QN)

  Chủ nhật14-10)-10h00-sân Phòng Không-Ultra milan thắng 4-2 ( tuấn anh 2,dũng 1, HHN 1)

  CN:14-10 gặp Voice 777- hòa 0-0

  Thứ 2: (15-10)-18h30- sân Y- gặp Red devil hòa 2-2 ( quí , nam béo)

  THứ 5: (18-10)-18h30- sân Công đoàn- gặp Family(sao hoả, bắc kì ) 4-3 ( Vinh,Linh,
  hịnh,Dũ
  g )

  Chủ nhật: (21-10)-10h00-sân Phòng Không-Sunday FC thắng 2-1( tuấn anh,Dũng)

  Cn:21-10 gặp Chicken pro thắng 1-0 ( T)

  Thứ 3: (23-10)-18h30-sân nhà văn hóa Thanh Xuân-gặp F99 thắng 2-0 ( Bin,T)

  Thứ 525-10)-19h30-sân nhà văn hóa thanh xuân-Voice 777 (0-0)

  Thứ 7: (27-10)-20h00-sân Long Biên-gặp New Family 2-2 ( dũng, quí)

  Thứ 2: (29-10)-18h00-sân Long Biên-CTB FC( 2-2 hoàng anh, thịnh)

  Thứ 4-31/10-18h30-sân Y- gặp TNT(hoãn)

  Tháng 11/07:
  Thứ 5: (1-11)-19h30-sân nhà văn hóa thanh xuân-gặp F177( hoãn)

  Thứ 2: 5/11-18h00-sân Long Biên-Fc sunday 3-3( shinchi 3)

  Thứ 5-8/11-19h00-sân Nghĩa Dùng-gặp Milan 1-1 ( T)

  CN-11-11-10h30- sân nghĩa dũng- gắp NDP ( dilmah cup) thua 0-1

  Thứ 2: (12-11)-18h00- sân Long Biên-gặp Family BK thua 0-2

  Thứ 4: (14-11)-18h00-sân Y-gặp Dancing FC thắng 7-2 ( chú nào ghi bàn vào alo nhá)

  Thứ 7: 17-11-8h30-sân Hàng đẫy- gặp Fullham( FCT) hòa 2-2 ( Đức Anh, Thịnh)

  CN: 18-11- 10h30- sân Nghĩa Dũng- gặp Soul thua 1-2 ( Linh)

  Thứ 2 : 19-11- 18h00- sân Long Biên - găp Inter thắng 2-1 ( Hoàng Anh,LInh)

  Thứ 6: (23-11)-17h00-sân Nghĩa Dũng-gặp 4r bóng đá -dilmah 0-4

  Thứ 6: (23-11)-18h00-sân Nghĩa Dũng-gặp Celtic 0-4

  Thứ 7: 24-11 -10h00 - sân hàng đẫy -gặp LG ACB 1-5( Vinh)

  Cn: 25-11 - 10h30 - sân Nghĩa Dũng - gặp Voice 1-3

  Thứ 6 -(30/11),19h30- sân Y-gặp Croatia ( hủy )

  Thứ 2: (26-11)-18h00- sân Long Biên- gặp VFC ( đội lão quí) 1-1 ( Thiên)

  Thứ 3: 27/11- 18h30- sân An dương- gặp FC friends 80 ( người ta mời sân nước ) 5-1

  Tháng 12/07:
  Thú 7: 1-12- 14h00- sân hàng đẫy - gặp stuggat 0-1

  Cn : 2-12 - 13h00 - sân định công- gặp Ngoại thuong 4-1( hòang béo, tú, trung béo)

  Thứ 2-(3-12)-18h00- sân Long Biên- gặp F99 1-2 (giang)

  Thứ 4,(5/12),-18h30- sân NVH thanh xuân gặp Ruợu Tòan 3-1 ( Nam, Thịnh , Giang)

  CN 9-12 - 11h00- sân Định công- đá giải TNT - gặp 360 theme 2-3 ( Thịnh, Vinh)

  Thứ 2-(10-12)-18h00-sân Long Biên -gặp Real hoãn

  Thứ 3 : 11/12- 20h00- sân Y- gặp TNT 3-0 ( nam béo 2, cago 1)

  Thứ 6:-(14-12)-17h00-sân Nghĩa Dũng-gặp 4r bóng đá -dilmah 1-2

  Cn: 16-12 - 11h00 - sân Định Công -gặp FC UK 1-1 ( hòang béo)

  Thứ 2-(17-12)-18h00- sân Long Biên- gặp Voice 777 2-0 ( nam béo, shinichi)

  Thứ 6 ( 21-12) -17h30 - sân Nghĩa Dũng -găp Celtic 1-1 (Nam béo)

  Thứ 2-(24-12)-17h30- sân Long Biên- FC37 1-0

  Cn, 30-/12- 10h30- sân Định Cộng- gặp RV 3-1 ( Hoàng, Linh, Nam béo)

  Thứ 2-(31-12)-17h30- sân Long Biên- gặp NDP 2-2 ( a Nghĩa, Shinichi)
   
  Last edited by a moderator: 12 May 2010
 3. haiphong

  haiphong Well-Known Member

  Tháng 1/08:
  THứ 6 - 4/1- 19h30 - sân Vilasera( chợ bưởi) - gặp FC Sunday 4-3 ( thịnh 3, Thọ)

  Cn 6/1- 11h - sân Dịnh Công -Inter HN 1-1 (pen thắng 2-1 ) Nam béo

  Thứ 2-(7-1)-17h30- sân Long Biên- găp KBF 2-1 ( Tuấn Anh 2)

  Thứ 3- ( 8-1)- 18h30- sân Quảng An- gặp Hòa Phát 0-1

  THứ 6 - 11/1- 19h30 - sân Y - gặp MUFC 5-3 ( hà, trung, nam béo 3)

  CN -13/1 -10h00 sân Định Công-gặp Samurai 6-0 ( dũng lùn 2, hoàng béo 1, nam beo 1,thọ, hp)

  Thứ 2-(14-1)-17h30- sân Long Biên- gặp FC Cz 0-2

  Thứ 3 - (15-1)- 17h45- sân Y- gặp AFC 2-1 ( Linh 2)

  Thứ 5- (17-1)-17h45-sân NVH thanh xuân- gặp S3FC 5-2( Linh 3, Thịnh, T)

  CN- (20-1)-10h00 sân Định Công- gặp Soul ( 3-2 Pen)

  Thứ 2-(21-1)-17h45- sân Long Biên- gặp Dilmah trẻ 0-1

  Thứ 4- (23-1)-16h45- sân Công Đoàn- gặp VOice 777 (2-3, toàn 2)

  Thứ 2-(28-1)-17h45- sân Long Biên- gặp D-cevan( 3-3 Trung,Tho, T)

  Tháng 2/08:
  Thứ 3, ngay26-2, 18h00,sân Y gặp AFC 4-1( cường,dung lùn, T 2)

  Tháng 3/08
  Chủ nhật, ngày 2-3,9h00,sân NGhĩa Tân gặp NT FC 8-4( T 3,Qui vổ 2, Thịnh 1, Nam béo 1)

  CN,ngày 2-3,17h00,san Định Công, gặp Join FC 5-2( Shinichi 2,Nam beo 1)

  Thứ 3, 4-3 ,18h30, sân Phúc xá ( cạnh nghĩa Dũng) gặp Ruou Toàn 5-1(toàn,thịnh,họ, tê 2)


  Thứ 5, ngày 6-3,18h30 ,sân định công,gặp Hoa Học Trò 2-1 ( Thành 2)

  Cn, 9h, 9-3,sân nghĩa tân gặp Fc sunday 7-0 ( Vinh, Thịnh,T, Linh, T, Longlali, HP)

  thứ 2, ngày 10-3,18h30,saN Y, gap RED devil,áo trắng 3-2 ( quí 2 , nam )

  Thứ 4,ngày 12-3,17h00,san Công Đoàn, gặp Voice777 4-3 ( Linh 2, T, Shinichi)

  Thứ 6, ngày 14-3, 18h30,sân Y gặp Arsenal 0-0

  Thứ 6, ngày 14-3.19h30, Sân Y gặp Croat 5-3( Linh, T2,Hùng,Quý 88)

  CN ,16-3, 14h30, sân NVH Thanh Xuân gặp Chelsea 0-1

  CN,16-3,17h00,sân Y gặp VTC 1-3 ( đồng)

  thứ 3, ngày 18-3 ,18h30,sân định công, gặp 8x( mất điện)


  thứ 5, ngày 20-3, 20h00 sân phúc xá ( cạnh nghĩa dũng) gặp kotex FC ( 2-3 linh, T)


  Thú­­­­­ 6, ngày 21-3,20h00,sân NVH thanh xuân gạ­p­­­­­ FC benh hoạn 0-1


  CN,ngày 23-3,15h00,san back khoa gặp FC ha nội 3-4 ( quý 2, thịnh)

  thứ ba ,25/3, : 18h30, sân an dương, gặp FC friend 11-2 ( T3,Linh 2,Đồng 2,Nam beo 2,Thinh 1,Cuong 1)

  Thứ 4,26-3,18h30,san NVH thanh xuân gặp VSR FC 6-2 ( T 1, Linh 2, Vuong 2, Qui 88 1)

  CN, 30-3 ,15h00, sân NVH TX gặp Intervn (giải FL4) 2-1 ( T, Vinh)

  Tháng 4/08
  Thứ 5,ngày 3-4 , 20h00 ,sân Phúc Xá, gặp Liên cơ 5-2 ( Hà, Bình, T, Thịnh, Hùng)

  CN, ngày 6-4, sân NVH TX ,15h00 gặp Real ( giải) 0-0

  Thứ 2 ngày 07-04 sân Y 18h00 gặp Arsenal FC 1-0 ( Linh)

  Thứ 5 ngày 10-4, 20h00 sân Y gặp Blog Hoà Phát 5-2 ( T, Hùng,Dũng dimn,Hà,Bình)

  CN,ngày 13-4,sân NVH TX, 15h00 gặp AC (giải) ( 1-1 T)

  Thứ 3 ngày 15-4, 18h30 Định Công gặp FC37 0-1

  Thứ 5,19h30,ngày 17-4,gặp F99,sân công đoàn. 0-0

  thứ 6, 20h00 ngày 18-4, gặp Nêw Family, sân Long biên 2-3 ( Linh 2)

  CN , ngày 20-4, sân NVH TX ,15h00 gặp Chelseavn 2-0 ( Nam đen, Linh )

  Thứ 3, ngày 22-4, Sân Định Công,18h30 gặp TC.com.vn ( hoãn mưa)

  Thứ 4,ngày 23-4,19h30,sân Y gặp MU 24h 5-2 ( linh 3 , quý 87 1, hp)

  thứ 5,ngày 24-4,18h30, sân Định Công gặp FC Czayzy 1-0 ( John Oshea)

  CN, ngày 27-4, sân NVH TX ,15h00 gặp Arsenal FC 2-0( dương , linh )

  Thứ 3, ngày 29-4, Sân Định Công,18h30 gặp AEC4 3-2 ( shinichi 2, cường mít )

  Tháng 5/08:
  CN, ngày 4-5, nhà VH TX ,15h00 gặp Red Devil 2-0 (linh 2)

  Thứ 3,ngày 6-5, sân định công,18h30 gặp Fc Friends 80 ( 2-2 Linh , dimn)

  Thứ 4, ngày 7-5, 18h30, nhà VH TX gặp VSR 2-6 ( hp 2)

  CN, ngày 11-5, nhà VH TX ,15h00 gặp Liverpool 1-1 ( vinh)

  Thứ 3,ngày 13-5, sân định công,18h30 gặp KBF 1-0 ( Linh)

  Thứ 5, ngày 15-5,sân Y ,18h30 gặp Thể Công.com.vn 7-3 ( Linh 2 , T 2, Nguyen 2, Thinh ku)

  CN,ngày 18-5, nhà VH TX ,14h00 gặp Juventus 3-0 ( Linh 2 , Tuấn )

  Thứ 3,ngày 20-5, sân định công,18h30 gặp PMU 88 4-2( Linh, Dũng, Lương hùng, Hùng bon)

  Thứ 5, ngày 22-5, sân Phúc Xá,20h00 gặp Liên Cơ 4-0( linh 2, dung , Qui)

  Cn, ngày 25-5, nhà VH TX, 15h00 gặp CFCVN 6-1 ( Dũng 3, Linh 3)

  Thứ 3,ngày 27-5, sân định công,18h30 gặp Liverpool 4r bongda 3-2 ( Thịnh, Quý, Chino)

  Thứ 6, ngày 30-5, sân Y, 18h30 gặp Arsenal 3-0 ( Quyền, Nguyên, Hải)

  Tháng 6/08:
  Thứ 3,ngày 3-6, sân định công,18h30 gặp FC Linh Đàm 7-2 ( T2, Dũng dimn 2, shinichi,linh bk, thinh cu)

  Thứ 5, ngày 5-6, sân Định Công ,18h30 gặp FC Czazy 1-2 ( quyền)

  Thứ 7,ngày 7-6,sân An Dương ( trong) ,19h00 găp HAGS(Ha Noi Ground Services) ( 3-3 ( Nguyên, Bình bin, Thọ)

  Thứ 3,ngày 10-6, sân định công,18h30 gặp KBF 7-4( Linh, T 2,Hải 2,Phong,Thọ)

  Thứ 5 ,ngày 12-6 , sân Công Đoàn 19h30 gặp F99 2-1 ( T, quý vẩu)

  Thứ 7,ngày 14-6,sân Phòng Không,15h00 gặp AusNam ( sân 11) 3-7 ( dũng dimn 2, chino 1)

  Cn,ngày 15-6,sân Phúc Xá ( cạnh nghĩa dũng) 9h00 gặp Mr Lonely 0-1

  Thứ 3,ngày 17-6, sân định công,18h30 gặp Vùng vịnh FC 6-1 ( Linh, Hùng,hải, mấy cu mới )

  Thứ 7 ,ngày 21-6 , sân Công Đoàn 19h30 gặp Fc 17 4-1 ( Dũng,T, R7,Linh bk)

  CN,ngày 22-6,sân Phòng Không 15h00 gặp Việt Nhật ( đá 11 để phục vụ du đấu HP) 1-4

  Thứ 3,ngày 24-6, sân định công,18h30 gặp HP FC 5-2 ( linh bk 2, Thiên, T,Hải)

  Thứ 5, ngày 26-6,sân NVH Thanh Xuân ,18h30 gặp FC Ruou Toàn 6-1 ( T 3, Linh,Thịnh , Vinh)

  Thứ 7,CN ngày 28,29-6 , du đấu Hải Phòng + du lịch tình nguyện (vui vẻ thành công)

  Tháng 7/08:
  Thứ 3,ngày 1-7, sân định công,18h30 gặp HP FC ( hoãn Mưa)

  Thứ 5,ngày 3-7, sân NVH TX ,18h30 gặp FC Aroma 0-0

  Thứ 7,ngày 5-7,sân Mỹ Đình (sân tập) 14h00 gặp Fsoft ( của hoàng béo và long rooney) 0-2

  CN,ngày 6-7,sân NVH TX ,13h30, khai mạc giải CNDM gặp TK 0-4

  Thứ 3,ngày 8-7, sân định công,18h30 gặp UCE FC 3-6

  Thứ 5,ngày 10-7,sân Phúc Xá,20h00 gặp Liên Cơ 0-2

  CN,ngày 13-7,sân NVH TX ,16h00, gặp Soul Vn ( giải) 3-1 ( T, Long roland , Linh)


  Thứ 3,ngày 15-7, sân định công,18h30 gặp Gia Cường FC 0-3 ( mưa)

  Thứ 6, ngày 18-7, sân Nghĩa Dũng,18h00 gặp Celtic fc (mưa )

  Cn, ngày 20-7,sân NVH TX ,14h00 gặp aRoma (giải) 1-1 ( long ronal)

  Thứ 3,ngày 22-7, sân định công,18h30 gặp PMU88 6-2 ( dũng 3, thinh ku , quý,linh)

  Chủ nhật, ngày 27-7, sân NVH TX 15h00 gặp Cát Linh 1-8 ( dũng)

  Thứ 3,ngày 29-7, sân định công,18h30 gặp HP FC 6-4

  Thứ 5, ngày 31-7, sân Công Đoàn , 18h00 gặp Family (hoãn)

  Tháng 8/08:
  Thứ 2, 4-8,18h30 ,sân số 10 Y, gặp Red mặc áo trắng 5-2( Linh, T, Quí ,Thịnh,

  Thứ 3,ngày 5-8, sân định công, 18h30 gặp NT FC 4-3 ( Linh,Hp,Dũng,Hùng bon)

  Thứ 3 , ngày 12-8, sân ĐỊnh Công, 18h30 gặp ACMVN 4-0 ( Linh, Thịnh 2, Quý)

  Thứ 5, ngày 14-8, sân Y ,20h00 gặp Blog Hp 3-4 ( Linh2, Vinh )

  Thứ 3 ngày 19-8 sân Định Công, 18h30 gặp MUSNT 2-0 ( Hùng bon, Quý vẩu)

  Thứ 6, ngày 22-8, sân Nghĩa Dũng, 19h00 gặp PDP FC ( Linh 2, Hp ,T)

  Thứ 3 ngày 26-8, sân Định Công , 18h30 gặp Thể công 1-2 ( T )

  Thứ 5 ngày 28-8, sân Long Biên, 19h00 găp VFC 5-1

  Tháng 9/08:
  Thứ 3, ngày 2-9, sân Định Công, 18h30 gặp MUSNT ( hoãn)

  Thứ 6, ngày 5-9, sân Nghĩa Dũng 19h00 gặp PDP FC 6-2

  CN,ngày 7-9,sân Nghĩa Tân ,14h00 gặp Liên Cơ 2-1 ( Thịnh ku ,T)

  Thứ 3 ,ngày 9-9 , sân Định Công ,18h30 gặp HP FC 4-3

  CN, ngày 16-9, gặp NDP giải cầu giấy ,14h00 1-0 ( Linh)

  Thứ 3 ,ngày 16-9 , sân Định Công ,18h30 gặp Juve VN 0-1

  Chủ nhật: buổi sáng 10h30 sân định công gặp Y Khoa FC đá giải TNT.( hoãn mưa)
  Buổi chiều 14h00 sân Nghĩa Tân gặp Inet FC. 3-0 ( joe, hp, linh)

  Thứ 3 ,ngày 23-9 , sân Định Công ,18h30 gặp Gia Cường FC (mất điện)

  Chủ nhật, ngày 28-9, sân Định Công, 10h00 gặp Y Khoa FC ( giải TNT) 0-1

  Buổi chiều cùng ngày,14h30 gặp Đông A sân MAI DỊCH,tứ kết giải cầu giấy 1-2 ( Hà)

  Thứ 3 ,ngày 30-9 , sân Định Công ,18h30 gặp CKPR FC ( mưa)

  CN,ngày 31-9, sân Định Công,10h00 gặp F99 1-3 ( T)

  Tháng 10/08:
  Thứ 3, ngày 7-10, sân Định Công,18h30 gặp Mr Lonely 1-1 ( trung béo)

  CN,ngày 12-10,sân Định Công,10h00 gặp TT FC 0-3

  Thứ 3,ngày 14-10,sân Định Công,18h30 gặp ( Hoãn vì sân định công tổ chức nhạc hội)

  CN,ngày 19-10,sân Định Công ,10h00 gặp 8x 3-3 ( Linh 2,Quý )

  Thứ 3,ngày 21-10,sân Định Công,18h30 gặp fc Minh Khai 1-2

  Thứ 3,ngày 28-10,sân Định Công,18h30 gặp AEC4 4-1

  Tháng 11/08:
  Thứ 3,ngày 11-11, sân Định Công, 18h30 gặp Celtic 0-5

  Thứ 3,ngày 18-11, sân Định Công, 18h30 gặp PK FC 5-2

  CN, ngày 23-11, sân Công Đoàn,19h00 gặp FC 7+ 9-4 (T4, Linhbk 2, Chung - thành viên mới 2, Trung béo 1)

  hứ 3,ngày 25-11, sân Định Công, 18h30 gặp Fc Brother 4-3 (Linh 2, T 2)

  Thứ 5,ngày 27-11, sân Y, 18h30 gặp Fc The cong 5-2 ( Trung beo, hp, nam ,t, lasson)

  Tháng 12/08:
  Thứ 3, ngày 2-12, sân Định Công, 18h30 gặp KBF 4-1 ( T 2, hp , Linh)

  Thứ 7,ngày 6-12, sân Y, 18h30 gặp WTT ( te vez, trung béo, tuấn, hp ) 4-1

  Thứ 3, ngày 9-12, sân Định Công, 18h30 gặp FC benh 3-1 ( Chung, trung, hà vá xe)

  Thứ 5, ngày 11-12, sân Công Đoàn 19h30 gặp F99 ( hoãn)

  Thứ 2, ngày 15-12, sân Y , 18h00 gặp Arse lôn 3-2 ( Chung, Trung, Hà vá xe)

  Thứ 3, ngày 16-12, sân Định Công, 18h30 gặp fc 8X 1-1 ( linh bk)

  Thứ 5,ngày 18-12,sân Công Đoàn, 19h30 gặp F99 2-1 ( linh bk, hà vá xe)

  Thứ 3, ngày 23-12, sân Định Công, 18h30 gặp CK pro 3-1 ( T2,hp)

  Cn, ngày 28-12,sân Định Công, đá giải 2bt-hm,14h15 ( mưa)

  Thứ 3, ngày 30-12, sân Định Công, 18h30 gặp Croat 5-2 ( linh, tê, te vez , tonny ,hà vá xe)
   
  Last edited by a moderator: 12 May 2010
 4. haiphong

  haiphong Well-Known Member

  Tháng 1/09:
  Cn, ngày 4-1,sân định công, đá giải 2bt-hm gặp Vĩnh Tuy 2-1 ( linh bk 2)

  Thứ 3, ngày 6-1, sân định công, 18h30 gặp WTT 3-0 ( t2, quý vẩu)

  Cn,ngày 11-1,sân định công ,14h30 đá giải 2bt- hm,Inter 0-0

  Thứ 3, ngày 13-1, sân định công,18h30 gặp QT FC 2-1 (hà vá xe 2)

  Thứ 5,ngày 15-1, sân Y,18h30 gặp Y+gà chạy 2-2 ( tevez ,linhbk)

  CN, ngày 18-1,sân Định công,13h30,dá giảii 2bt-hm gặp Vật Giá ( 23 ông công ông táo) 0-1 ( ko thể đen hơn )

  Nghỉ tết $$$$$$$$$$$$$$$$

  Tháng 2/09:
  Thứ 3, ngày 3-2, sân Định Công,18h30 gặp BKFS ( 9 tháng giêng âm lịch) 3-3 ( hà vá xe, T, Chung TH =)) )

  CN,ngày 8-2,sân Bách Khoa, 18h00 gặp Bobika 5-3 ( Hào 2, Hà vá xe ,Linh, Hp)

  Thứ 2,ngày 9-2,sân Y,18h00 gặp Arsenal 5-3 ( Quý,Linh bk,Hà,Hào ,Linh 98)

  Thứ 3, ngày 10-2, sân Định Công,18h30 gặp ? ( 16 tháng giêng âm lịch ) ( HOÃN vì sân tổ chức ca nhạc)

  Thứ 4,ngày 11-2,sân Công Đoàn ,19h00 gặp Fc bóng đá 3-0 ( Quý vổ, Linh Bk , Hp)

  CN,ngày 15-2, sân Định Công, 14h30 gặp Croat, giải HM-2BT ( hoãn)

  Thứ 3, ngày 17-2, sân Định Công,18h30 gặp Juve 6-2 ( Hà vá xe 2, Tê, Linh 98, Tevez 2)

  Thứ 3, ngày 24-2, sân Định Công,18h30 gặp ACMVN 3-0 ( Linh bk 2, Thinh ku )

  Tháng 3/09:
  Chủ Nhật, ngày 1-3,sân ĐỊnh Công, 9h00 gặp Croat , đá giải 2 bT 4-0 ( linh bk 2, joe tìu 2 )

  Thứ 3, ngày 3-3, sân Định Công,18h30 gặp Thanh Trì FC 4-1 ( Linh 98 2, linh bk 1, quý vổ 1)

  Chủ nhật, ngày 8-3, sân Định Công ,10h00 gặp Quỳnh Mai, giải 2 BT 5-3 ( Long rooney 2, Hp,Linh bk, Thịnh cu)

  Thứ 3, ngày 10-3, sân Định Công,18h30 gặp Quang Trung FC 1-2 ( hà vá xe)

  Chủ Nhật, ngày 15-3,sân Định Công,10h00 gặp Atake Lake, giải 2 BT 0-0 ( 2-0 Pen Joe tìu, Long rooney)

  Thứ 3, ngày 17-3, sân Định Công,18h30 gặp HHFC 1-2 ( hiệp)

  Chủ nhật, ngày 22-3, sân Định Công,13h00 gặp FC Barca VN ( khai mạc giải fan league V) 0-0

  Thứ 3, ngày 24-3, sân Định Công,18h30 gặp Big Fire 5-0 ) hà vá xe 3, tevez , linh con

  Cn, ngày 29-3,sân Định công,13h00 gặp Inter VN 0-0

  Thứ 3, ngày 31-3, sân Định Công,18h30 gặp UCE ( hoãn vì sân định công tổ chức sex show )

  Tháng 4/09:
  Thứ 5, ngày 2-4, sân Công Đoàn,18h00 gặp Family 2-2 (Joe tìu 2)

  Cn, ngày 5-4,sân Định công,13h00 gặp AFCVN ,giải fan league V 1-0 (Linh bk)

  Thứ 3, ngày 7-4, sân Định Công, 18h30 gặp Vật Giá 0-0

  Cn, ngày 12-4,sân Định công,14h00 gặp Juve VN 1-0 ( dũng con)

  Thứ 3, ngày 14-4, sân Định Công, 18h30 gặp FC Open 0-0

  Thứ 7, ngày 18-4,sân Thuỷ Lợi: 13h30 gặp F99 0-0
  14h10 gặp HP FC 1-0 (T)
  14h45 gặp FCF 3-0 (Thịnh ku , Joe tìu, T)


  CN, ngày 19-4, sân ĐỊnh Công,13h00 gặp Chelsea FC (0-2)

  Chủ nhật ngày 19-4, sân THuỷ lợi, 9h30 gặp fc czazy 2-0 ( Linh bk , T )

  13h45 ,giải 6v6 gặp FC bong da 3-2 ( Linh bk 3)

  14h30 ,giải 6v6 gặp FC thuỷ lợi 1-2 ( T )

  Thứ 3, ngày 21-4, sân Định Công, 18h30 gặp TTFC 1-1 (Linh bk)

  Cn, ngày 26-4, sân Định Công,14h00 gặp LiverVN 1-0 (T)

  Thứ 3, ngày 28-4, sân Định Công, 18h30 gặp Trực Ninh FC 2-3 (Linh bk, Hùng)

  Tháng 5/09:
  CN,ngày 3-5, sân định công ,14h00 gặp ACMVN 0-2

  Thứ 3, ngày 5-5, sân Định Công, 18h30 gặp nghĩa đô fc 5-4 (Hà vá xe, Quí vổ, Linhbk, T, Thuyết)

  Chủ nhật,ngày 10-5,sân định công, 13h00 gặp Red Devil 1-0 (Thuyết)

  Thứ 3, ngày 12-5, sân Định Công, 18h30 gặp FC bỉm sơn 3-2 (Long Nani, Thịnh ku 2)

  Chủ nhật , ngày 17-5 , sân định công, 13h00 gặp Chelsea VN 1-0 (Thuyết)

  Thứ 3, ngày 19-5, sân Định Công, 18h30 gặp MU 24h 5-2 (Linhbk 2, Thọ, Tevez, Thuyết)

  Thứ 3, ngày 26-5, sân Định Công, 18h30 gặp Gam FC 1-1 (T)

  CN, ngày 31-5, sân Định Công, 9h30 gặp Liên Cơ FC (Giải TNT) 1-1 (Tevez)

  Tháng 6, 2009

  Thứ 3, ngày 2-6, sân Định Công, 18h30 gặp FC unname 2-4 (Hà vá xe, Linhbk)

  Thứ 3, ngày 9-6, sân Định Công, 18h30 gặp FC 159 2-1 (T, Thuyết)

  Thứ 5, ngày 11-6, sân Bộ Công An, 17h gặp bạn Linh98 (Thuyết 3, Linh98, Bin luv 2)

  CN, ngày 14-6, sân Định Công, 9h30 gặp InterHN (giải TNT3) 0-1

  Thứ 3, ngày 16-6, sân Định Công, 18h30 gặp AE Toàn Phong 2-0 (Thuyết, Linhbk)

  CN, ngày 21-6, sân Định Công, 9h30 gặp FCF (giải TNT3) 1-0 (Linhbk)

  Thứ 3, ngày 23-6, sân Định Công, 18h30 gặp UCE 0-5

  CN, ngày 28-6, sân Định Công, gặp FC Crazy (giải TNT3) 3-1 (Linhbk 2, Thuyết)

  Thứ 3, ngày 30-6, sân Định Công, 18h30 gặp HHFC (trời mưa)

  Tháng 7, 2009

  CN, ngày 05-7, sân Công Đoàn, 19h gặp FC 7+ (trời mưa)

  Thứ 3, ngày 07-7, sân Định Công, 18h30 gặp FC MISA (090 483 0101) 5-0 (Thuyết 2, Thịnh ku 2, Giang)

  Thứ 3, ngày 14-7, sân Định Công, 18h30 gặp MU24h 5-2 (Lê Ku T 1, Thuyết 1, Thịnh ku 1, Trung béo 1, Tuấn Anh 1)

  Thứ 6, ngày 17-7, sân Thuỷ Lợi, 19h gặp Đông Á 5-5 (Quý vổ 1, Thuyết 1, linhbk 2, Trung béo 1)

  Chủ nhật, ngày 19-7, sân Công Đoàn, 19h gặp FC 7+ 4-0 (Lê ku T 1, Quý vổ 1, Linhbk 1)

  Thứ 3, ngày 21-7, sân Định Công, 18h30 gặp Hải Hậu FC 3-1 ( Giang 2, Lê ku T 1)

  Thứ 5 ngày 23-7,sân Công Đoàn,18h00 gặp Family FC 3-7 ( trung béo, tuấn anh, link bk)

  Thứ 3, ngày 28-7, sân Định Công, 18h30 gặp Croatia_FFC 6-2 ( tevez 2, thuyết 3, trung béo 1)

  Tháng 8, 2009

  Chủ nhật, ngày 2-8, sân Công Đoàn, 19h00 gặp 7+ 1-0 ( T )

  Thứ 3, ngày 4-8, sân Định Công, 18h30 gặp Fc Interauto 4-4 ( Thịnh ku 3, Giang 1)

  Thứ 7, 8-8, sân Đằng Lâm, 17h300 gặp HP FC 2-1 ( Hp 2)

  Thứ 3, ngày 11-8, sân Định Công, 18h30 gặp A E Toàn Phong (tập futsal)

  Thứ 3, ngày 18-8, sân Định Công, 18h30 gặp TCFC (tập futsal)

  Thứ 3, ngày 25-8, sân Định Công, 18h30 gặp Blog Hải Phòng 2-1 (Thuyết, Hà vá xe)

  Thứ 3, ngày 25-8, sân Định Công 18h30 gặp CA Fc 3-1 (Thuyết 2, mem mới 1)

  Tháng 9, 2009

  Thứ 3, ngày 22-9, sân Định Công, 18h30 gặp Take lô 1-2 (Joe tìu)

  Thứ 3, ngày 29-9, sân Định Công, 18h30 gặp 7x 1-2 (Thuyết)

  Tháng 10, 2009

  Thứ 3, ngày 06-10, sân Định Công, 18h30 gặp....FC Toàn Phong 3-1 (Linhbk, Thuyết, Joe)

  Thứ 3, ngày 13-10, sân Định Công, 18h30 gặp FC CA 3-2 (Thuyết 2, Cu mới)

  Thứ 3, ngày 20-10, sân Định Công 18h30 gặp Pes43 Fc 1-0 (Thuyết)

  Thứ 3, ngày 27-10, sân Định Công 18h30 gặp 159 Fc 1-3 (em Joe)

  Tháng 11, 2009

  CN , ngày 1-11, sân Hoàng Cầu, 20h gặp.... HPFC 3-2 (Thuyết, Linhbk, Ben)

  Thứ 3, ngày 03 - 11, Sân Địnhh Công 18h30 gặp .PDFC 3-5 (T, Quý, Link)

  Thứ 3, ngày 10 - 11, Sân Định Công 18h 30 gặp WSFC 5-2 (Quý, Thuyết, Thịnh, Trung, Hàng mới)

  Thứ 3, ngày 17 - 11, Sân Định Công 18h 30 Đá Nội Bộ

  CN, Ngày 22- 11, Sân Linh Đàm, 13h Gặp Atake Lake 1-0 ( LinhBK)

  Thứ 3, Ngày 24 - 11, Sân Định Công, 18h30 gặp CFC 6-2 ( Nam béo, Thuyết ị, T, Tuấn Anh, Tuấn, LinhBK)

  Chủ Nhật ngày 29-11, Sân linh Đàm, 09h gặp Celtic FC 0 - 0

  Tháng 12, 2009

  Thứ 3, ngày 1-12, sân Định Công, 18h30 gặp FC Tôm Tép 4-2 ( LinhBK 2, kogica, Trung)

  Chủ Nhật ngày 06-12, Sân linh Đàm, 15h gặp Báo Bóng Đá 3-2 (LinhBK 2, T Búa đao)

  Thứ 3, ngày 8-12, sân Định Công, 18h30 gặp Định Công FC 2-0(LinhBK, T Búa đao)

  Thứ 5, ngày 10-12, sân NVH Thanh Xuân, 20h gặp CFC 4-2 ( LinhBK, Giang sếu, Hà vá xe, Chung TT)

  Cn, ngày 13 - 12, Sân Linh Đàm, 10h Gặp FCF, 1-4 ( Trung b )( dừng ở vòng 1/16)

  Thứ 3, ngày 15-12, sân Định Công, 18h30 gặp FC Bỉm Sơn 2-5 ( Nguyên Tem, Long SG)

  Thứ 3, ngày 22-12, sân Định Công, 18h30 gặp FC Kim Giang 2-0 (T búa Đao)

  Thứ 3, ngày 29-12, sân Định Công, 18h30 gặp.... FC UCE 1-2 (LinhBK)
   
 5. Joe Nguyen

  Joe Nguyen Guest

  Tháng 01/10:

  Thứ 3, ngày 12-01, sân Định Công, 18h30 gặp VICEN FC 5-4(Trung b, Thuyết ị, T, LinhBK 2).

  Thứ 3, ngày 19-01, sân Định Công, 18h30 gặp Meici cha cha FC 6-1 (T 3, LinkBK, Thuyết, Trung)

  Thứ 3, ngày 26-01, sân Định Công, 18h30 gặp.... Đông Sơn FC 1-2 (Thuyết)

  Kết quả giải 6v6 Linh Đàm.

  Vòng bảng:
  - MUSVN - TADA FC 2-0. (Hà vá xe, LinhBK).
  - MUSVN - CRAZY 1-3. (Hoa).
  - MUSVN - THANH DONG 1-1.(Linhbeck).
  CÚP BẠC
  - 1/16 MUSVN - TOP GROUP 3-0 ().
  - 1/8 MUSVN - PHUONG DINH FC 1-1 ( Hà vá xe) (PEN 4-3).
  - 1/4 MUSVN - BACH MAI 2-2 (joe, LinhBK) ( PEN 2-3).
  - 3 - 4 MUSVn - FCF 0-0 ( PEN 5-4 ).


  Kết quả cuối cùng: Giải 3 cúp bạc.

  Tháng 02/10:

  Thứ 3, ngày 02 - 02, Sân Định Công, gặp Ngoại Ngữ FC 0 - 3

  Thứ 3 ngày 23 - 02, Sân Định Công, 18h30 gặp UCE Chào xuân 2010 [​IMG]5-4 (Nguyen tem, T 2, Ha va xe 2)

  Thứ 3 ngày 02 - 03, Sân Định Công, 18h30 gặp Bim Son FC 3-2 ( a.Quý 2, Thuyết 1)

  Chủ Nhật, Ngày 07 - 03
  Đá giải Budweiser Toàn miền bắc.

  - vs MV FC (1-0) Tuấn.
  - vs APtech (0-0)
  - vs Dilmah (0-1)


  Tháng 03/10:

  Thứ 3 ngày 09 - 03, Sân Định Công, 18h30 gặp...Fashion FC 2-0 ( Thuyết, T)

  Thứ 3 ngày 16 - 03, Sân Định Công, 18h30 gặp...Bạn em Ngân.5-1 ( thuyết 3, Hà 2 )

  Thứ 5 ngày 18 - 03, Sân Công đoàn, 19h30 gặp trẻ F99 2-1 ( hà 1, nguyên hàng 1)

  Chủ nhật ,ngày 21-3:
  sân Linh Đàm 8h00 , 6v6 lần 2

  - BKFS 0-1
  - Van Quan FC 0-3
  - DAF 0-2
  - Tre F99 0-1
  - Gia F99 1-1 (Thuyet)
  - Chim Cut 1-1(LinhBK).


  Thứ 3 ngày 23 - 03 Sân Định Công , 18h30 gặp...159 FC 1-0 (Tuấn em)

  Thứ 5 ngày 25 - 03 Sân Linh Đàm , 19h30 gặp HanoiTec 4-6 ( Giang, Quyet, LinhBK, Tuan GL)

  Thứ 7,ngày 27-03, sân Công Đoàn ,19h30 gặp TCFC ?-? (hoãn vì có 3 người)

  Thứ 3 ngày 30 - 03, Sân Định Công, 18h30 gặp UCE: 1-4 ( Giang sếu)

  Tháng 4/10:

  Thứ 5,ngày 1-4, sân Bách Khoa ,19h30 gặp VLC: 0-2

  Thứ 7, ngày 3-4, sân Định Công, 19h30 gặp TCFC: 4-8 (Chung ẻo 2,Thuyết ị 2)

  Thứ 3 ngày 06-04, Sân Định Công, 18h30 gặp 34 FC 3-2 (A.Quy 2, LinhBK 1)

  Thứ 5 ,ngày 08-04, Sân giảng võ, 20h00 gặp FC Giảng võ 4-4 (Giang sếu 2,Thuyết ị 2)

  Thứ 3 ngày 13-04, Sân Định Công, 18h30 gặp ECF 1-1 (Tê)

  Thứ 5, ngày 15-4, sân Linh Đàm ,19h30 gặp HN tech (hoãn)

  Chủ nhật 18-4, sân Nghĩa Dũng Fan League 6: VS CFC 4-0 ( Giang sều 2, HP 2)

  Thứ 3 ngày 20-04, Sân Định Công, 18h30 gặp... Seven Star 2-3 (Giang sếu,Lê cu Trê)

  Thứ 5, ngày 22-04, Sân Thủy Lợi, 19h gặp Friends FC 6-4 (người mượn 2,Linh,Nam béo,Giang sếu,Thuyết ị)

  Chủ nhật 25-4, sân Nghĩa Dũng Fan League 6: VS Barca FC 2-0 ( Nguyên hàng,Chung ẻo)


  Thứ 3 ngày 27-04, Sân Định Công, 18h30 gặp... Nghi Lộc FC (chữa chaý UCE) 4-2 (Giang sều 2,Chung ẻo ,Nam béo)

  Thứ 5, ngày 29 - 4, 18h30 - 20h00 sân Nhà Văn Hóa Thanh Xuân: VSRclub vs fc MUSVN: 3-7 (Thuyết ị 3,Giang sếu,Nguyên Hàng,Chung ẻo,Thụy)

  Thứ 3, ngày 04-05, 18h30, sân Định Công, gặp ... Intimex FC ( Mr Châu: 090 434 2488): 5-2 (Cán 3,Thọ bửn,Thuyet)

  Chủ nhật 09-05, sân Nghĩa Dũng Fan League 6: VS Liverpool FC 1-0 (Link beck)

  Thứ 3 ngày 11 - 05, Sân Định Công, 18h30 gặp... 34 FC: 0-5
  *Kết quả thi đấu của MUSVN năm 2010*

  +) Sân Định Công:
  - Thứ 3 ngày 19/10 lúc 18h30 gặp BỉmSơn FC : 2 - 4 (Sơn sex, Thuyết ị)

  - Thứ 3 ngày 26/10, MUSVN & UFC : 1 - 1 (Sơn sex)

  - Thứ 3 ngày 2/11, MUSVN & DAF : 2 - 2 (Tuấn Lỳ, Huy)

  - Thứ 3 ngày 9/11 , MUSVN & Fc Big Brother: 2 - 5 (Dungzim, Long khèo)

  - Thứ 3 ngày 16/11 , MUSVN & Fc 83: 2 - 1 (Tùng thép 2 bàn)

  - Thứ 3 ngày 23/11, MUSVN & F99: 4 - 2 (Tùng thép, Phúc, Tú liều, Giang sếu)

  - Thứ 3 ngày 30/11 , MUSVN & Quỳnh hợp Fc: 1 - 1 (Dũng lùn)

  - Thứ 3 ngày 14/12 , MUSVN & CFC: 2 - 3 (Dũng lùn, Thuyết ị)

  - Thứ 3 ngày 21/12, MUSVN & FC Bỉm Sơn : 3 - 7 (Vĩnh Nani, Tuấn bệu, Dương)

  - Thứ 3 ngày 28/12, MUSVN & FC 34 : 1 - 3 (Chung ẻo)


  +) Sân cỏ nhân tạo Yên Hòa 2:

  - Thứ 5 ngày 21/10 lúc 19h gặp cty Thuyết ị : 2 - 1 (Sơn sex, Vũ)

  - Thứ 5 ngày 28/10, MUSVN & Oceabank : 3 - 3 (Quyết đb 2 bàn, Sơn sex)

  - Thứ 5 ngày 4/11, MUSVN & MUVP: 1 - 2 (Thụy)

  - Thứ 5 ngày 11/11, MUSVN & Fc Đội Cấn: 2 - 5 (Tuấn Anh, Phúc)

  - Thứ 5 ngày 18/11, MUSVN & Fc V&V: 1 - 3 (Dũng lùn)

  - Thứ 5 ngày 25/11, MUSVN & Bình Minh: 2 - 3 (Vĩnh Nani)

  - Thứ 5 ngày 02/12, MUSVN & HHFC: 3 - 2 (Vĩnh Nani, Dương, Quân)

  - Thứ 5 ngày 09/12, MUSVN & Fc Đông Sơn: 2 - 3 (Quân, Joe tìu)

  - Thứ 5 ngày 16/12, MUSVN & Fc Panda: 7 - 2 (Huy than 3 bàn, Vĩnh Nani 1 bàn. Lâm caro 1 bàn, Chung ẻo 2 bàn)

  - Thứ 5 ngày 23/12, MUSVN & Fc Trung Hòa 1 : 4 - 2 (Vĩnh Nani, Dương, Tuấn bệu, Lâm caro)

  - Thứ 5 ngày 30/12, MUSVN & Fc Huy Linh : 2 - 4

  +) Vòng chung kết forumbongda lần thứ 4:

  - Chủ nhật ngày 28/11, MUSVN & Fc Khu Đông: 1 - 0 (Dũng lùn)

  - Chủ nhật ngày 05/12, MUSVN & Fc PK: 3 - 1 (Giang sếu, Tùng lỳ, Đại trâu)

  - Chủ nhật ngày 12/12, MUSVN & Fc 8X: 0 - 1

  - Chủ nhật ngày 19/12, MUSVN & MVFC: 0 - 1

  *Danh sách ghi bàn của MUSVN năm 2010*

  1: Vĩnh Nani : 6 bàn


  2: Tùng lỳ : 4 bàn
  Dũng lùn : 4 bàn
  Huy than : 4 bàn

  3: Dương: 3 bàn

  4: Phúc: 2 bàn

  Giang sếu: 2 bàn
  Quân : 2 bàn

  Thuyết ị : 2 bàn
  Chung ẻo : 2 bàn

  Lâm caro : 2 bàn
  Tuấn bệu : 2 bàn

  5: Thụy: 1 bàn
  Dungzim : 1 bàn
  Long khèo: 1 bàn
  Tuấn Anh: 1 bàn
  Tú liều: 1 bàn
  Đại trâu: 1 bàn
  Joe tìu : 1 bàn
   
 6. Joe Nguyen

  Joe Nguyen Well-Known Member

  *Kết quả thi đấu của MUSVN năm 2011*

  +) Sân Định Công:

  - Thứ 3 ngày 22/02, MUSVN & FC87: 1 - 4 (Huy than)

  - Thứ 3 ngày 01/03, MUSVN & FC Đền Lừ: 2 - 5 (Dương, Sơn)

  - Thứ 3 ngày 22/03, MUSVN & AFC : 3 - 3 (Vĩnh Nani 2 bàn, Quân 1 bàn)

  - Thứ 3 ngày 29/03, MUSVN & Fc Bỉm Sơn : 5 - 3 (Tùng liều, Giang sếu, Tuấn bệu, Quân Diabi 2)

  - Thứ 3 ngày 05/04 MUSVN & Fc Quỳ Hợp.: 2 - 3 (Tuấn bệu, Phúc mảnh)

  - Thứ 3 ngày 12/04 MUSVN & Fc Mai Động 1 - 2 ( Tín)

  - Thứ 3 ngày 19/04 MUSVN vs Lão tướng Văn Điển 2 - 0 (Tuấn Bentler Bệu, Dương khỉ)

  - Thứ 3 ngày 26/04 MUSVN vs Quốc Oai FC 4 - 5 (Tuấn anh mới, Hoàng ĐN, Nam béo, Vĩnh Nani )

  - Thứ 3 ngày 03/05 MUSVN vs FC sân bên cạnh 3 - 4 (Hoàng ĐN, Thuỵ kiko, Nam béo)

  - Thứ 3 ngày 10/05, MUSVN vs Quốc Oai FC 0 - 4

  - Thứ 3 ngày 31/05 MUSVN & ATK FC: 3 - 3 ( Vĩnh Nani, Dũng lùn 2)

  -Thứ 3 ngày 07/06 MUSVN vs MU24h (hoãn mưa )

  -Thứ 3 ngày 14/06 MUSVN vs Red Devil HN (hoãn tiếp vì mưa )

  -Thứ 3 ngày 21/06 MUSVN vs Blue FC: 4 - 0 (Dũng lùn, Vĩnh Lát xi, Tuấn bệu, Phúc )

  -Thứ 3 ngày 28/06 MUSVN vs FC Lam Sơn 2 - 6 (Dũng lùn, Phúc mảnh)

  -Thứ 3 ngày 05/07 MUSVN vs Fc 18 utd (Hoãn do sân tổ chức hội chợ)

  -Thứ 3 ngày 12/07 (hoãn hội trợ)

  -Thứ 3 ngày 19/07 MUSVN vs MU 24h: 3 - 0 (Nam béo, Nam gầy 2)

  -Thứ 3 ngày 26/08 : 8 người đá nội bộ.

  -Thứ 3 ngày 02/08 Chung ẻo vs a HP : 0 - 2.

  -Thứ 3 ngày 09/08 MUSVN vs Mu24h: 0 - 3


  +) Sân cỏ nhân tạo Yên Hòa 2:

  - Thứ 5 ngày 24/02, MUSVN & Fc Cầu Giấy: 1 - 2 (Quân)

  - Thứ 5 ngày 03/03, MUSVN & Fc Đào Duy Từ: 6 - 4 (Dương 2, Quân 2, Tùng 1, Tín 1)

  - Thứ 5 ngày 10/03, MUSVN & Fc V&V : 3 - 2 (Dương 1, Tùng 1, Quân 1)

  - Thứ 5 ngày 24/03, MUSVN & Fc 18 : 1 - 3 (Chung ẻo)

  - Thứ 5 ngày 31/03 , MUSVN & Quẩy: 3 - 2 (Quân, Thuyết ị, Hà vá xe)

  - Thứ 5 ngày 07/04 MUSVN & Fc 17: 6 - 4 (Tuấn bệu 2, Hoàng ĐN 2, Quân, Tín)

  - Thứ 5 ngày 14/04, MUSVN & Fc AOE: 1 - 1 ( Lâm caro)

  - Thứ 5 ngày 21/04, MUSVN & Fc Giảng Võ 6 - 3 (Thuỵ kiko, Quân diabi 2, Hoàng ĐN, Nam béo 2 )

  - Thứ 5 ngày 28/04, Hoãn mưa.

  - Thứ 5 ngày 05/05, MUSVN & DAE: 5 - 1 ( Tuấn bệu, Thuyết ị, Hà vá xe, Nam bếu, Dương khỉ)

  - Thứ 5 ngày 12/05, MUSVN vs DAE: 1 - 1 (Quân quắt)

  - Thứ 5 ngày 19/05, MUSVN vs Thanh Niên 2 FC (đội Tín còi ) 3 - 6 (Đại runi, Quân quắt, Thuyết ị)

  - Thứ 5 ngày 26/05, MUSVN vs Quốc Oai 1 - 3 (Đại runi)

  - Thứ 5 ngày 09/06 MUSVN vs Baba FC (Bạn Đại): 5 - 5 (Vĩnh Lát xi, Đại Runi 2, Quân quắt queo 2 )

  - Thứ 5 ngày 16/06 MUSVN vs FC Giảng Võ: 8 - 4: (Hoàng ĐN 2, Dương khỉ 1, Quân quắt 2, Tuấn bệu 1, Đại Runi 2 )

  - Thứ 5 ngày 23/06 MUSVN vs FC36: 3 - 11 (Tín, Nam béo, Joe tìu )

  - Thứ 5 ngày 30/06 MUSVN vs Bạn Joe Tìu: 4 - 1 (Quân quắt, Linh - mới, Nam béo, Tuấn bệu )

  - Thứ 5 ngày 07/07 MUSVN vs Mu.noi.vn: 1 - 4 (Kiên)

  - Thứ 5 ngày 14/07 MUSVN vs Newcastle Fc: 8 - 1 (Dương khỉ 5, Nam béo 1, Dũng mới 1, 1 bàn phản lưới)

  - Thứ 5 ngày 21/07 MUSVN vs Fc Lam Sơn: 1 - 2 (Quân quắt)

  - Thứ 5 ngày 28/07 MUSVN vs Red Devils : 9 - 3 (Quân quắt 4, Đại 3 , Dương 1, Joe tìu 1)

  - Thứ 5 ngày 04/08 MUSVN vs Bạn Joe tìu: 5 - 1 (Kiên 3, Quân 1, Dũng mới 1)

  - Thứ 5 ngày 11/08 MUSVN vs Fc Seven Stars: 3 - 1 ( Dương 1, Tuấn bệu 1, Dũng mới 1)

  - Thứ 5 ngày 18/08 MUSVN vs Fc MU.VLC: 3 - 2 (Quân quắt 1, Hưng nấm 1, Linh mới 1 )

  -Thứ 5 ngày 25/08 MUSVN vs Fc Quỳnh Yên: 0 - 4

  - Thứ 5 ngày 01/09 MUSVN vs Fc Sư Phạm: 3 - 3 (Dương 3 )

  - Thứ 5 ngày 08/09 MUSVN vs Fc TNT: 5 - 2 (Linh 1, Nani 2 , Joe 1, Chung ẻo 1)

  - Thứ 5 ngày 15/09 MUSVN vs Fc Tiên Yên: 1 - 3 (Linh 1)

  - Thứ 5 ngày 22/09 MUSVN vs Fc MUVP: 1 - 3 (Dương 1)

  - Thứ 5 ngày 29/09 MUSVN vs Fc Teame K45E: 1 - 4 (Duy)

  - Thứ 5 ngày 06/10 MUSVN vs Bạn Joe tìu: 4 - 2 (Quân 1, Tuấn bệu 1, Duy 1, Sơn sex 1)

  - Thứ 5 ngày 13/10 MUSVN vs Fc ATK: 1 - 4 (Linh)

  - Thứ 5 ngày 20/10 MUSVN vs MR Fc: 4 - 1 (Dương, Thọ bẩn 2, Tuấn buzi)

  - Thứ 5 ngày 27/10 MUSVN vs bạn Tuấn bệu: 3 - 1 (Dương 2, Vĩnh nani )

  - Thứ 5 ngày 03/11 MUSVN vs X - One Fc: 3 - 4 (Dương. Dũng mới, Nam gầy)

  - Thứ 5 ngày 10/11 MUSVN vs Newcastle Fc: 4 - 3 (Duy 2, Quân, Đại)

  - Thứ 5 ngày 17/11 MUSVN vs Fairplay Fc: 3 - 3 (Chung ẻo 2, Dũng mới)

  - Thứ 5 ngày 24/11 MUSVN vs 34 Fc: 2 - 3 (Quân lực, Chung ẻo)

  Thứ 5 ngày 01/12, MUSVN & Fc Đào Duy Từ:1 - 3 ( Đại )

  - Thứ 5 ngày 08/12, MUSVN & bạn Joe tìu: 2 - 2 (Quận lực, Duy)

  - Thứ 5 ngày 15/12, MUSVN vs Fc Nhà vòm: 5 - 2 (Đại 4, Dũng con)

  - Thứ 5 ngày 22/12, MUSVN vs Fc Loăng Quăng: 3 - 1 (Tuấn bệu, Tín, Quân lực )

  - Thứ 5 ngày 29/12, MUSVN vs Fc Sư Phạm: 4 - 2 (Dũng con 2, Tuấn buzi, Quân lực)  +) Sân khách:

  - 17h30 sân Yên hòa 2 - chủ nhật ngày 28/08, MUSVN & Fc Liên Cơ: 0 - 4

  - 17h30 sân F- League - chủ nhật ngày 04/09, MUSVN & Fc A7: 2 - 6 (Nani 1, Chung ẻo 1)

  - 19h sân PVV - thứ 4 ngày 14/09, MUSVN & Fc Mr Lonely: 4 - 4 (Chung ẻo 1, Nam gầy 1, Hà Sheva 1, Tuấn bệu 1)

  - 19h sân cnt Không Quân (Lê Trọng Tấn) - chủ nhật ngày 18/09, MUSVN & Fc TNT: 2-2 ( Vĩnh 2)

  - Thứ 3 ngày 27/09, 20h30 sân NewStyle (số 11 Hoàng Minh Giám) MUSVN vs bạn Hoàn gôn: 2 - 3 (Linh, Hà sheva)

  - Chủ nhật ngày 02/10, sân Nghĩa Tân 15h00 MUSVN vs Fc NTT: 2 - 1 (Hà sheva, Nam béo)

  - Thứ 6 ngày 14/10, sân Mic lúc 20h MUSVN vs Fc Mic: 11 - 6 (Vĩnh nani 3, Tuấn bệu 1, Joe tìu 1, Quân 1)

  - Chủ nhật ngày 23/10, sân F - League lúc 17h30 MUSVN vs Fc A7: 0 - 0

  - Thứ 6 ngày 28/10, sân Thủy Lợi lúc 20h30 MUSVN vs bạn anh Hải Phòng: 4 - 6 (Nam gầy, Quân quắt, Joe 2)

  - Thứ 6 ngày 04/11 sân Sơn Trang lúc 19h00 MUSVN vs Fc Agribank Tây Đô: 7 - 1 (Joe, Quân, Đại 3 bàn, Hà sheva, Dũng mới)

  - Thứ 3 ngày 08/11 sân Thủy Lợi lúc 19h00 MUSVN vs Amateur Fc: 2 - 4 (Quân 2)

  - Thứ 3 ngày 15/11 sân PVV lúc 19h00 MUSVN vs Fc Domino: 3 - 0 (Joe tìu, Quân, Đại)

  - Thứ 4 ngày 30/11 sân Công Đoàn lúc 19h00 MUSVN vs Fc Horison: 3 - 3 (Duy, Dũng mới, Tín)

  - Chủ nhật ngày 25/12 sân Sông Đà lúc 19h00 MUSVN vs Fc Marlboro: 0 - 1

  +) Fans League VII 2011:

  -Vòng 1: 27/3 AC Milan VN - MUSVN: 2 - 0

  -Vòng 2: 03/4 MUSVN - Red Devils HN: 3-1 (Hà vá xe 2, Giang sếu)

  -Vòng 3: 10/4 MUSVN - Juve: 4-0 (Giang sếu 2, Hà vá xe, Tú lành)

  -Vòng 4: 17/4 MUSVN - Liverpool 1 - 0 ( Giang sếu)

  -Vòng 5: 24/4 MUSVN - Blue FC 0 - 0

  -Vòng 6: 08/05 MUSVN - Chelsea VN: 2 - 0 (Tú lành, Hoàng Đà Nẵng )

  -Vòng 7: 15/05 ArsenalFC - MUSVN: 0 - 2 ( Thuyết ị, Quân quắt queo)  +) Giải Hoàng Mai - Hai Bà Trưng - sân Lĩnh Nam

  - Chủ nhật ngày 07/08 lúc 14h MUSVN vs Fc Croatia : 2 - 2 (Đại, Quân)

  - Thứ 7 ngày 13/08 lúc 14h30 MUSVN vs Fc Khoa Trí: 1 - 1 (Quân)

  - Chủ nhật ngày 14/08 lúc 14h30 MUSVN vs Fc Đoàn kết Mai Động: 0 - 4

  - Thứ 7 ngày 20/08 lúc 14h30 MUSVN vs Fc Mai Động: 0 - 3


  *Danh sách ghi bàn của MUSVN năm 2011*

  1. Quân quắt queo 39 bàn
  2. Dương khỉ 22
  3. Đại runi 20
  4. Vĩnh Nani 15
  4. Tuấn bệu 15
  6. Nam béo 10
  6. Hà vá xe 10
  8. Joe tìu 8
  9. Chung ẻo 7
  10. Duy 6
  10. Dũng mới 6
  12. Tín 5
  13. Nam gầy 4
  14: Thọ bẩn 2
  14: Thuỵ kiko 2
  14: Tuấn buzi 2
  15: Hưng 1

   
 7. haiphong

  haiphong Well-Known Member

  Cả năm 2011 ko gi đc bàn nào, nhục thế :))
   
 8. nevergiveup3012

  nevergiveup3012 Well-Known Member

  độc thoại :)
   
 9. haiphong

  haiphong Well-Known Member

  *Kết quả thi đấu của MUSVN năm 2012*

  +) Sân cỏ nhân tạo Yên Hòa 2:

  Thứ 5 ngày 05/01, MUSVN - đội bạn Dũng: 5 - 3 (Hà sherva 3, Quân lực, Vĩnh)

  Thứ 2 ngày 09/01, MUSVN - Trẻ báo bóng đá: 2 - 2 (Đại 2)

  Thứ 5 ngày 12/01, MUSVN - MUVP: 4 - 3 (Dũng con 2, Dương monkey, Tuấn buzi)

  Thứ 5 ngày 09/02, MUSVN - Fu Fc: 1 - 2 (Dương khỉ)

  Thứ 5 ngày 16/02, MUSVN -Fc Trug Hòa: 4 - 2 (Đại 2, Quân, Hà xeva)

  Thứ 5 ngày 23/02, MUSVN -Superlv: 2 - 1 (Tuấn bệu, Dương)

  Thứ 5 ngày 01/03, MUSVN - MUVP: 1 - 4 (Tuấn bệu)

  Thứ 5 ngày 15/03, Nội Bộ: 3 - 3

  Thứ 5 ngày 22/3, MUSVN - FC Chăn Gối: 2 - 4 (Vĩnh Nani, Duy)

  Thứ 5 ngày 29/03, MUSVN - Fc AC :4 - 0 (Duy Mon, Joe, Chung ẻo, Dũng con)

  Thứ 5 ngày 5/4, MUSVN - SSFC : 8 - 1 (Tâm tít, Hà Sherva 2, Dũng con 3, Minh mậu, Vinh mới)

  Thứ 5 ngày 12/4, MUSVN - FC tam tay : 7-4 (Tâm tít, Quân Lực 3, Đại, Dương khỉ, Tuấn bệu)

  Thứ 5 ngày 26/4, MUSVN - anhson FC : 0 - 2

  Thứ 5 ngày 03/5, MUSVN - FC Chăn Gối: 1 - 3 (Dương khỉ)

  Thứ 5 ngày 10/5, MUSVN - SuperLV : 4 - 1 (Dương khỉ, Quân lực, Đại, Tâm tít )

  Thứ 5 ngày 17/5, MUSVN - FC PX : 2 - 2 (Dũng con, Tuấn Bệu)

  Thứ 5 ngày 24/5, MUSVN - TOP GROUP : 3 - 3 (Đại, Tâm tít, Vĩnh Nani)

  Thứ 5 ngày 31/5, MUSVN - MUSVN 4rum : 5 -4 (Tâm 2, Đại, Dũng con, Nguyên)

  Thứ 5 ngày 7/6, MUSVN - FC Chăn Gối: 6 - 2 (Tâm 2, Đại 2, Dũng con 1, Dương khỉ 1)

  Thứ 5 ngày 21/6, MUSVN - HHFC: 3 - 3 (Tâm, Vĩnh, Tuấn)

  Thứ 5 ngày 28/6, MUSVN - Đội bạn Luân: Hoãn mưa

  Thứ 5 ngày 05/07, MUSVN - FC AIG: 3- 5 (Vĩnh, Tâm, Đại )

  Thứ 5 ngày 12/07, MUSVN - SVFC: 3 - 2 (Tuấn đen, Dương, Đại)

  Thứ 5 ngày 19/07, MUSVN - fairplay FC : 7 -1 (Tâm 2, Dương 2, Chung 2, Tuấn)

  Thứ 5 ngày 26/07, MUSVN - FC CSKAPRO : 7 - 1

  Thứ 5 ngày 02/08, MUSVN - VINAPOOL FC : 4 - 4 (Tâm 2, Đại, a Hà )

  Thứ 5 ngày 09/08, MUSVN - MUVP : hoãn mưa

  Thứ 5 ngày 16/08, MUSVN - FC Anh Sơn : 4- 3 (Tâm tít 3, Quân lực)

  Thứ 5 ngày 23/08, MUSVN - Men Fc : 3 - 1 (Quân, Tâm tít, Tuấn )

  Thứ 5 ngày 30/08, MUSVN - Fc Du thuyền tây hồ : 5 - 5

  Thứ 5 ngày 6/09, MUSVN - Fc Bạn tôi : 4 -2 (Dũng Đao 3, Quân lực)

  Thứ 5 ngày 13/09, MUSVN - FC VLC : 1 -1 (Tâm tít )

  Thứ 5 ngày 20/09, MUSVN - Fc Công Nghiệp : 1 - 4 (Dũng đao)

  Thứ 5 ngày 27/09, MUSVN - Fc Hoằng hải : 5 - 3 (Định mới, Đại 2, Vĩnh, Luân)

  Thứ 5 ngày 04/10, MUSVN - Ngọc Linh Nhi FC : (Tâm tít, a Hà 2, tuấn 2)

  Thứ 5 ngày 11/10, MUSVN - FC OCD : 1 - 3 (Vĩnh)

  Thứ 5 ngày 18/10, MUSVN - Bạn Anh Joe: 4 -3 (Tuấn 3, Vĩnh)

  Thứ 5 ngày 25/10, MUSVN - TvT FC : 1 - 3 (a chung)

  Thứ 5 ngày 01/11, MUSVN - Cty anh long : 4 - 1 (Vĩnh, Quân, Lâm, Dũng)

  Thứ 5 ngày 08/11, MUSVN - Fc Công Nghiệp : 3 - 3 (Vĩnh, Dũng, ....)

  Thứ 5 ngày 15/11, MUSVN - Bạn Duy mon : 2 - 4 (Lâm 2)

  Thứ 5 ngày 22/11, MUSVN - Xuân Thủy FC : 0 - 5

  Thứ 5 ngày 29/11, MUSVN - MU VP : 2 -2 (Quân, Dũng)

  Thứ 5 ngày 6/12, MUSVN - FU : 3 - 1 (Vĩnh, Dương, Quân )

  Thứ 5 ngày 13/12, MUSVN - QPR 6 - 2 (Đức anh mới 3, tuấn, dũng, a.chung)

  Thứ 5 ngày 20/12, MUSVN - Fansipang : 1- 1 (Dũng)


  Thứ 5 ngày 27/12, MUSVN - 34FC : 2 - 4 (Vĩnh 2)


  +) Sân khách:

  Chủ nhật ngày 12/01, sân 11 Bộ Công An lúc 9h00 MUSVN - Báo bóng đá: 6 - 5 (Dũng con 3, Quân lực, Đại, Hoàn ngơ)

  Thứ 7 ngày 11/02, sân NVH Thanh Xuân lúc 18h30 MUSVN - Fc Sư Phạm: 0 - 1

  Chủ nhật ngày 19/02, sân F - League lúc 17h30 MUSVN - Fc A7: 0 - 1

  Thứ 3 ngày 06/03, sân Bộ Công An lúc 19h00 MUSVN - MU24h: 4-2 (Đại 2, Dũng con 1, Vĩnh Nani 1)

  Thứ 2 ngày 12/03, sân Không Quân - Lê Trọng Tấn lúc 19h MUSVN - Fc Nam Thành: 1 - 2 (Đại)

  Thứ 2 ngày 02/4, sân Viettel lúc 19h MUSVN - FC NOI.Nghean_hanoi: 6 - 1 (Vĩnh Nani 4, Joe, Dũng con)

  Thứ 2 ngày 09/04, sân E9 lúc 19h MUSVN - Bạn anh Joe: 5 - 6 (Dũng con 2, Vĩnh Nani 2, Minh mậu)

  Thứ 3 ngày 17/04, sân PVV lúc 19h MUSVN - FC DOMINO: 2 - 4 (Tâm tít, Vĩnh nani)

  Thứ 2 ngày 23/04, sân PVV lúc 19h MUSVN - FC VINA - PETRO: 4 - 1 (Tâm, Phương, Dũng, Minh)

  Thứ 3 ngày 08/05, sân PVV lúc 19h MUSVN - FC DOMINO: 3 - 2 (Dương khỉ, Vĩnh Nani, Hưng less)

  Thứ 2 ngày 14/05, sân E9 lúc 19h MUSVN - Bạn anh Joe: 1 - 3 (Dương khỉ)

  Thứ 2 ngày 21/05, sân Không Quân - Lê Trọng Tấn lúc 19h MUSVN - Fc Nam Thành: 1 - 3 (Dũng con)

  Thứ 2 ngày 28/05, sân Sơn Trang 2 lúc 19h MUSVN - FC FC: 3 - 4 (Dũng 2, Hoàng )

  Thứ 3 ngày 05/06, sân CT6- Sudico lúc 19h MUSVN - Fc The Garden : 8 - 3 (Dũng 2, Dương 2, Thọ, Hải,Tiến, Vĩnh)

  Thứ 2 ngày 11/06, sân E9 lúc 19h MUSVN - Bạn anh Joe: 4 - 2 (Đại 2, Tâm 1, Hà sheva 1)

  Chủ nhật ngày 17/06, sân F - League lúc 17h30 MUSVN - Fc A7: 6 - 2 (a Chung ẻo 4 , Vĩnh, a Joe )

  Thứ 3 ngày 26/06, sân Không Quân - Lê Trọng Tấn lúc 19h MUSVN - Fc UK : 0 - 4

  Thứ 2 ngày 02/07, sân PVV lúc 19h MUSVN - FC VINA - PETRO: 2 - 4 (Vĩnh)

  Thứ 3 ngày 10/07, sân CT6- Sudico lúc 19h MUSVN - Fcnewland : 6-5 (a Dương khỉ 3, a Nam Béo, Hưng less, Luân )

  Chủ nhật ngày 12/08, sân CT6- Sudico lúc 19h MUSVN - Fc tài chính : 5-2 (a Tâm 4, Dũng con)

  19h Thứ 2 ngày 27/8 sân THPT yên hòa số 251 nguyễn khang, MUSVN - FC Barca 4 - 6 (a Nam Béo, a Joe tìu, tâm tít, dũng con )

  Thứ 3 ngày 9/10, sân ĐH Y lúc 19h MUSVN - AFC 3 -3 (Tâm, Dũng, Tuấn)

  +) VTC Thành Lâm 0pen 2012

  Chủ nhật ngày 8/4 lúc 16h, sân VTC Thành Lâm : Trẻ MUSVN - FC V&V: 1 - 1 (Đại)

  Chủ nhật ngày 15/4 lúc 17h, sân VTC Thành Lâm : Trẻ MUSVN - FC Liên cơ: 5 - 2 (Tâm tít 3, Đại 2)

  Chủ nhật ngày 22/4 lúc 17h, sân VTC Thành Lâm : Trẻ MUSVN - FC Thành Lâm: 1 - 3 (Tâm)

  Chủ nhật ngày 6/5 lúc 17h, sân VTC Thành Lâm : Trẻ MUSVN - FC 17: 5 - 1 (Đại 3, Quân, Tâm tít)

  Chủ nhật ngày 13/5 lúc 16h, sân VTC Thành Lâm : Trẻ MUSVN - FC Diaz : 1 - 1 (Hà vá xe) pen 1 - 3

  Chủ nhật ngày 20/5 lúc 16h, sân VTC Thành Lâm : Trẻ MUSVN - FC Thành Lâm : 1 - 1 (Quân lực) pen 1 -3

  +) VCK FORUMBONGDA LẦN IV 2012

  Thứ 7 ngày 14/07 lúc 15h30, sân Bộ Công An: MUSVN - Fc Coca: 1 - 1

  Thứ 7 ngày 21/07 lúc 17h00, sân Bộ Công An: MUSVN - Fc UFO : 0 - 0

  Thứ 7 ngày 4/08 lúc 15h45, sân Bộ Công An: MUSVN - Fc Hải Anh 1- 4

  Thứ 7 ngày 11/08 lúc 15h45, sân Bộ Công An: MUSVN - NetReal 7 -2

  +) Giải kết nối tình thương II 2012

  Chủ nhật ngày 7/10, sân Thành Lâm VTC lúc 16h MUSVN - Làng nghề Xuân Đỉnh 1- 4 (Đại)

  Chủ nhật ngày 14/10, sân Thành Lâm VTC lúc 16h MUSVN - FC Sóng : 1-1 (Tuấn)

  Chủ nhật ngày 21/10, sân Thành Lâm VTC lúc 15h MUSVN - FC Sunday : 3-0 (Anh hà 2, Vĩnh)

  Chủ nhật ngày 28/10, sân Thành Lâm VTC lúc 14h MUSVN - FC 17 : 3-3 (a Tâm 2, Đại) pen 4-2

  Chủ nhật ngày 4/11, sân Thành Lâm VTC lúc 15h, MUSVN - Thành Lâm : 2 - 1 (Tâm, Đại)

  Chủ nhật ngày 11/11, sân Thành Lâm VTC lúc 16h, MUSVN - Làng nghề Xuân Đỉnh : 2 - 0

  *Danh sách ghi bàn của MUSVN năm 2012*

  1. Tâm tít 39
  2. Dũng con 34
  3. Đại 29
  4. Vĩnh 26
  5. Dương khỉ 19
  6. Quân lực 15
  6. Hà Sherva 12
  6. Tuấn đen 12
  7. Chung ẻo 10
  8. Tuấn bệu 4
  8. A. Joe tìu 4
  9. Lâm 3
  9. Đức Anh 3
  10. Duy Mon 2
  10. Hưng less 2
  10. A. Nam Béo 2
  10. Luân lì lợm2
  10. A. Thọ bẩn 1
  11. Hoàn ngơ 1
  11. Ái Phương 1
  11. Nguyên em 1
  11. Định 1
   
 10. haiphong

  haiphong Well-Known Member

  cái số trận những năm 207.8.9 gấp đôi những năm 10.11.12 :)
   
 11. luan_musvn

  luan_musvn Well-Known Member

  Đợt ý sân rẻ mà a, h sân đắt quá :v
   
 12. nevergiveup3012

  nevergiveup3012 Well-Known Member

  tiền sân những năm gần đây gấp 2 gấp 3 những năm hồi ấy :)
   
 13. haiphong

  haiphong Well-Known Member

  trươc có bao giờ phải trả tiền sân đâu mà đắt với rẻ :-j
   
 14. haiphong

  haiphong Well-Known Member

  *Kết quả thi đấu của MUSVN năm 2013*

  +) Sân nhà:

  Thứ 5 ngày 03/01, MUSVN - Monday FC: 5 - 1 (a Chung ẻo 2, a Đức anh, Vĩnh nani)

  Thứ 5 ngày 10/01, MUSVN - HCVN : 3 - 2 (Dũng Đao 2, A Dương khỉ )

  Thứ 5 ngày 17/01, MUSVN - Bạn Đại : 4 - 4 (Dũng Đao 2, A Nam béo 2 )

  Thứ 5 ngày 24/01, MUSVN - Diễm Châu: 2 - 3 (Vĩnh nani 2)

  Thứ 5 ngày 31/01, MUSVN - FC 18 united: 3 - 2 (Chung ẻo , Quân , Dũng đao)

  Thứ 5 ngày 21/02, MUSVN - MUVP : 3 - 7 (Dũng Đao 2 , Vĩnh)

  Thứ 5 ngày 28/02, MUSVN - V&V : 4-3 (Quân, A joe, Vĩnh 2)

  Thứ 5 ngày 07/03, MUSVN - FUFC: 5 - 0 (Chung ẻo 2, Quân, Tuấn, A Nam)

  Thứ 5 ngày 14/03, MUSVN - FC Friends : 4 - 5 (Dũng 2, Đức Anh)

  Thứ 5 ngày 21/03, MUSVN - KOS FC : 5 - 3 (Dương mới, Tuấn 2, Dũng, A Nam)

  Thứ 5 ngày 28/03, MUSVN - FC Điện Lạnh 1 - 0 (Vĩnh)

  Thứ 5 ngày 04/04, MUSVN - FC NoName 4 - 0 (A dương monkey, Hoài percy, Tuấn mới 2)

  Thứ 5 ngày 11/04, MUSVN - Fc Bóng Đá : 1 - 4 (Dũng)

  Thứ 5 ngày 25/04, MUSVN - FC Quốc Oai 7 - 6 (Vĩnh, Quân, Dương 5)

  Thứ 5 ngày 2/05, MUSVN - F99 : 6 -1 (Tâm 4. Quân, Tuấn mới)

  Thứ 5 ngày 9/05, Fulsan MUSVN - Quốc oai : 12 - 9 (Tâm tít 3, Dương 3, Tú lành 3, Luân 3 )

  Thứ 5 ngày 16/05, MUSVN - Bạn Luân 2 -2 (a HP, Công)

  Thứ 5 ngày 23/5, MUSVN - FC Ông Thọ : 4 - 6 (a joe, a nam, Dũng, Vĩnh)


  Thứ 5 ngày 30/05, MUSVN - FC Chim sẻ: 6 - 2 (Dương 3, Chung, Dũng 2)

  Thứ 5 ngày 6/06, MUSVN - Seven: 4 - 3 (Dũng 2, Tâm 2)

  Thứ 5 ngày 13/06, MUSVN - HH2 : 5 - 2 (Dương 2, Đức Anh 2, A Nam)

  Thứ 5 ngày 20/06, MUSVN - UCE : 4 -3 (Tâm 2, Đại 2)

  Thứ 5 ngày 27/06, MUSVN - FC IBET : 7 - 6 (Tâm 5, Dương , Chung)

  Thứ 5 ngày 04/07, MUSVN - FCBHN : 6 - 2 (Đức anh, Tâm tít 2, Quân lực, hưng less, Dương )

  Thứ 5 ngày 11/07, MUSVN - Định Công : 0 -1

  Thứ 5 ngày 18/07, MUSVN - FC Cửa Lò : 0 - 1

  TThứ 5 ngày 25/7, MUSVN - Thăng long AC : 4 -1 (Tâm 2, Dũng 2)

  Thứ 5 ngày 1/08, MUSVN - The Hammer : 0 - 2

  Thứ 5 ngày 15/08, MUSVN - Quỷ đỏ hà đông: 3 - 3 (Đại 3)

  Thứ 5 ngày 22/08, MUSVN - CFCVN : 3 - 1 (Tâm, Quân, a Nam)

  Thứ 5 ngày 29/08, MUSVN - FC IBET : 3 - 5 (Tâm 3)

  Thứ 5 ngày 5/09, MUSVN - Top Group : Mưa

  Thứ 5 ngày 12/09, MUSVN - KTT : 2 -1 (Tâm 2)

  Thứ 5 ngày 19/09, MUSVN - Top Group : 3 - 1 (Vĩnh 2, Đại)

  Thứ 5 ngày 26/09, MUSVN - FC 86 : 4 - 4 (Dũng, Tâm 2, Hội)

  Thứ 5 ngày 03/10, MUSVN - FC Trẻ Cầu : 4 -3 (Tâm, Dũng 2, Vĩnh)

  Thứ 5 ngày 10/10, MUSVN - The Hammer : 2 -2 (Đức Anh mới, Dũng)

  Thứ 5 ngày 17/10, MUSVN - SV2012 : 0 - 2

  Thứ 5 ngày 24/10, MUSVN - FC 91 : 10 - 1 (A Joe, Quân lực, Hội 2, Đức Anh, A Nam, Thịnh, Vĩnh 2, Hùng)

  Thứ 5 ngày 31/10, MUSVN - FC 8x : 1 - 4

  Thứ 5 ngày 7/11, MUSVN - Quán lá Phương Anh : 2 - 5 (Hưng less 2)

  Thứ 5 ngày 14/11, MUSVN - Kia Morning : 4 - 10 (Đại 2, Tâm tít, Dũng đao)

  Thứ 5 ngày 14/11, MUSVN - PSA : 5 - 2 (Quân 2, Đại 2, Lani)

  Thứ 5 ngày 28/11, MUSVN - FC Sông Hiếu 4 - 1 (Đại 2, Thịnh thộn, Dũng)

  Thứ 5 ngày 5/12, MUSVN - SV2012 : 0 -2

  Thứ 5 ngày 12/12, MUSVN - MUFC HN : 3 - 3 (Tuấn bệu, Dũng đao, Anh Nam bếu)

  Thứ 5 ngày 19/12, MUSVN - Ngoại thương : 2 - 5 (Tâm tít, Luân)

  Thứ 5 ngày 26/12, MUSVN - FC Bến Hiệp 6 - 2 (Anh Nam béo , A Lãm lực lưỡng 2, Tâm tít, Dũng Đao , Quân lực)

  +) Sân khách:

  Chủ nhật ngày 27/01 sân 11 Bộ Công An, MUSVN - BBĐ : 3 - 4 (A HP, Vĩnh nani, Dũng Đao)

  Chủ nhật ngày 03/03 sân 11 Bộ Công An, MUSVN - BBĐ : 4 - 4 (Dũng Đao, Quân 2, Đại)

  Chủ nhật ngày 10/03 sân Viettel, MUSVN - Thái Bình Nam : 7 - 3 (Dũng 2, Dương 2, Quân , Chung 2)

  Thứ 2 ngày 24/6 sân Bộ Công An, 19h MUSVN - Samurai : 2 - 4 (Quân 2)

  18h30 Thứ 3 ngày 13/08 sân C500, MUSVN - FC Đương Đại : 8 - 3 (A. nam 4, chung ẻo, tuấn bệu, tâm tít 2)

  19h00 Thứ 2 ngày 16/09 sân Sơn Trang 3 , MUSVN - Design FC: 9 - 2 (A Nam 3, Đức Anh 2, Dũng 2, Hội mới, Luân)

  17h30 Thứ 3 ngày 24/09 sân trường múa , MUSVN - Hoàng Kim Giác : 5 - 1 (Dũng 2, Chung, Tuấn, Luân)

  19h00 Thứ 2 ngày 30/09 sân sau Keangnam , MUSVN - FC OCS : 6 - 3 (Dũng, Đức Anh, Đại 2, A Hp, Thịnh mới)

  19h00 Thứ 7 ngày 05/10 sân Nam Dương ở đường lê trọng tấn , MUSVN - Bạn Hoàn : 7 - 1 (Hùng Januzai 3, Đăng mắt đỏ 2, A Trung béo)

  19h00 Thứ 2 ngày 14/10 sân VTC Thành Lâm , MUSVN - Monday fc : 3 - 9 (Thịnh, a joe, dũng)

  +) Giải Thanh niên Hà Nội 2:

  15h00 Chủ nhật ngày 24/11 sân Sơn Trang 5, MUSVN - Thanh niên Hà Nội 0 - 5

  16h00 Chủ nhật ngày 1/12 sân Sơn Trang 5, MUSVN - NewStyle 0 - 1

  16h00 Chủ nhật ngày 8/12 sân Sơn Trang 5, MUSVN - ASSA : 4 - 2 (Tâm tít 4)

  +) Giải Viettel 2:

  Chủ nhật ngày 17/03 sân Viettel, MUSVN - HP 98 : 2 - 1 (Đại, Tuấn)

  8h30 Chủ nhật ngày 24/03 sân Viettel, MUSVN - Thành Đồng 2 -1 (Đại, Đức Anh)

  8h30 Chủ nhật ngày 31/03 sân Viettel, MUSVN - Thành Lâm : 0 - 0

  8h30 Chủ nhật ngày 14/04 sân Viettel, MUSVN - Thanh Nhàn : 1(2) - 1(4) (Đại)

  8h30 Chủ nhật ngày 07/04 sân Viettel, Tứ kết : MUSVN - TKV : 4 - 3 (Vĩnh, Đức Anh, Chung ẻo, A Joe)

  8h30 Chủ nhật ngày 14/04 sân Viettel, Bán kết : MUSVN - Thanh nhàn : 1(2) - 1(4) (Đại)

  +) Giải Larue:

  MUSVN - FC XH : 4 - 0

  MUSVN - FC OFF : 11 - 1

  MUSVN - FC bóng đá : 2 - 3

  MUSVN - new style : 2 - 4 (Vĩnh, Tâm)


  +) Fan League IX:

  14h30 Chủ nhật ngày 31/03 sân Y , MUSVN - CFC : 6 - 1 (Tú lành, Đại 2, Vĩnh, Đức Anh, Tùng)

  14h30 Chủ nhật ngày 07/04 sân Y , MUSVN - AFC : 4 - 2 (Tâm tít 2, Tùng)

  14h30 Chủ nhật ngày 14/04 sân Y , MUSVN - ACFC : 4 - 0 (Tâm tít 2, Dũng, Đức Anh)

  14h30 Chủ nhật ngày 5/05 sân Y , MUSVN - LFC : 3 - 0 (Dương, Chung, Vĩnh)

  14h30 Chủ nhật ngày 12/05 sân Y , MUSVN - MUFC : 5 - 1 (Hoài, Tâm tít 3)

  +) Giải sân Ngọc Bảo :

  Thứ 7 ngày 29/06 sân ngọc bảo , MUSVN - Trẻ Thanh Xuân : 4 - 0 (Hoài, Tâm tít 2, Dũng)

  Thứ 7 ngày 29/06 sân ngọc bảo , MUSVN - Thành Lâm : 1 - 0 (Đại)

  Thứ 7 ngày 29/06 sân ngọc bảo , MUSVN - Bạn + : 3 - 0 (Tâm tít , Tú Lành, Dương)

  Chủ nhật ngày 30/06 sân ngọc bảo , MUSVN - Bóng đá : 1 - 0 (Đại)

  Chủ nhật ngày 30/06 sân ngọc bảo , MUSVN - Liên cơ : 1 - 0 (Tâm)

  Thứ 7 ngày 29/06 sân ngọc bảo , MUSVN - UCE : 0 - 0 (Pen thắng 4-2)

  +) Giải KNTT3:

  [B16h00 Chủ nhật ngày 20/10 sân VTC Thành Lâm : MUSVN - Liên Cơ : 3 - 1 (Tuấn , Chung ẻo)
  [/B]
  15h00 Chủ nhật ngày 27/10 sân VTC Thành Lâm : MUSVN - FC Hà Thành : 2 - 2 (Tuấn , A Hà)

  15h00 Chủ nhật ngày 3/11 sân VTC Thành Lâm : MUSVN - Hải Bình : 0 - 1

  *Danh sách ghi bàn của MUSVN năm 2012*

  1. Tâm tít 50
  2. Dũng Đao 39
  3. Đại 24
  4. Dương khỉ 21
  5. A Nam béo 17
  5. Quân lực 16
  6. Chung ẻo 14
  6. Vĩnh nani 14
  7. Đức Anh 13
  8. Tuấn 7
  9. Luân 6
  10. Tú Lành 5
  10. A Joe 5
  11. Hội mới 4
  11. Hùng Januzai 4
  11. Thịnh mới 4
  12. A HP 3
  12. Hưng less 3
  13. Hoài Percy 2
  13. Hoài Percy 2
  13. Lãm lực lưỡng 2
  13. Đăng mắt đỏ 2
  14. Dương mới 1
  14. A Trung Béo 1
  14. Đức Anh mới 1
  14. Anh Hà 1