Tin mới

[Pics Offline] Cùng MUSVN-SG cổ vũ trận Man Utd - Southampton, 23h30 ngày 26/02/2017 tại Cafe Kasa

Discussion in 'MUSVN Sài Gòn' started by Mr Đinh, 27 February 2017.

 1. Mr Đinh

  Mr Đinh Saigonese Staff Member

  Thời gian: 23h30, ngày 26/02/2017
  Địa điểm: Kasa Cafe, 1 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10.

  Đơn vị tổ chức: MUSVN-SG + Man Utd Việt Nam


  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]


   
  Last edited: 27 February 2017
 2. Mr Đinh

  Mr Đinh Saigonese Staff Member

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  Last edited: 27 February 2017
  Ngoc10 likes this.
 3. Mr Đinh

  Mr Đinh Saigonese Staff Member

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]

   
  Last edited: 27 February 2017